Ενημέρωση: Συνεντεύξεις - Συνέντευξη με τον Γεν. Δ/ντη του Α.Ο.Σ. ΝΕΜΕΑΣ Παν. Σταθακόπουλο | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Συνέντευξη με τον Γεν. Δ/ντη του Α.Ο.Σ. ΝΕΜΕΑΣ Παν. Σταθακόπουλο
Συνεντεύξεις

17/09/2014

1. Ο ‘Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεμέας’ με 77 πλέον χρόνια στην παραγωγή κρασιού, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του χώρου πανελλαδικά. Ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά στα οποία έχει βασιστεί η μέχρι σήμερα πορεία του;

Ο Α.Ο.Σ Νεμέας έχει βασιστεί σε 4 κύρια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν  καθορίσει την πορεία του μέχρι σήμερα,

  • Τη γνώση και τεχνογνωσία γύρω από την ποικιλία του Αγιωργίτικου και την οινοποίηση του
  • Τη προσήλωσή του στην ικανοποίηση του Συνεταίρου – Παραγωγού
  • Τη Συνεταιριστική οργάνωση σε όλα τα επίπεδα των διεργασιών και διαδικασιών λειτουργιάς
  • Την Καλή σχέση τιμής / ποιότητας των προϊόντων του.

Φυσικά το εξωτερικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί στο μέγιστο και ο Α.Ο.Σ Νεμέας έχει προσαρμοστεί και συνεχίζει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

2. Ο ‘Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεμέας’ εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για την Ποιότητα (ISO 9001) όσο και την Ασφάλεια (ISO 22000) των προϊόντων του. Πρόσφατα μάλιστα επέλεξε να συνεργαστεί για την πιστοποίηση αυτών με την TÜV AUSTRIA HELLAS. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή και οι διαδικασίες επιθεώρησης & πιστοποίησης βάσει των διεθνών αυτών προτύπων έχουν συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων και της καθημερινής λειτουργίας του;

Ως Συνεταιρισμός o Α.Ο.Σ Νεμέας υστερούσε σε τεχνογνωσία και γνώση σε θέματα ποιότητας και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Τα πρότυπα αυτά, όχι μόνο έχουν διασφαλίσει τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας, αλλά έχουν παράλληλα συνεισφέρει στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του προσωπικού γύρω από αυτά τα θέματα.

Ο Α.Ο.Σ Νεμέας με τη βοήθεια των άνω προτύπων πλέον έχει αναπτύξει κουλτούρα Ολικής Ποιότητας κάτι που είναι αναγκαίο σε μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

3. Εκτός από την ελληνική αγορά, ο ‘Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεμέας’  στοχεύει και στην ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας.  Πόσο καθοριστικός θεωρείτε ότι θα είναι στην ως άνω προσπάθεια, ο συνδυασμός παραγωγής των ποιοτικών προϊόντων σας και η πιστοποίηση αυτής με το κύρος και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της TÜV AUSTRIA HELLAS;

Αυτός ακριβώς ήταν ο βασικός λόγος που στραφήκαμε στην TÜV AUSTRIA HELLAS. Το όνομα και το κύρος του φορέα αυτού συμβάλει θετικά στην πρώτη εικόνα που διαβάζει κάποιος για το Α.Ο.Σ Νεμέας. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι και πιο αποδεκτό από τους υποψήφιος πελάτες μας για εξαγωγές.

4. Ποιοι οι Στρατηγικοί Στόχοι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεμέας;

Η κερδοφόρος ανάπτυξη μέσω της καθιέρωσης του Αγιωργίτικου ως μια από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες οίνου στις χώρες που εξάγεται.

Η ανάπτυξη αυτή θα έρθει μέσα από την λειτουργιά του Α.Ο.Σ Νεμέας ως μια καθαρά ιδιωτική επιχείρηση επενδύοντας στην συνεχή βελτίωση όλων των βασικών δεικτών και διασφαλίζοντας την ποιότητα στον τελικό καταναλωτή.