Ενημέρωση: Νέα - Εργαλείο για τις Οινοποιητικές επιχειρήσεις, οι απαιτήσεις για τον έλεγχο της ορθής Επισήμανσης και παρουσίασης των οίνων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Εργαλείο για τις Οινοποιητικές επιχειρήσεις, οι απαιτήσεις για τον έλεγχο της ορθής Επισήμανσης και παρουσίασης των οίνων
Νέα

15/06/2014

Μετά το ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης ΑΔΑ: ΒΙ65Β-6ΩΙ με τις νέες διατάξεις που αφορούν τους οίνους, με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) καθώς και τους Ποικιλιακούς Οίνους, το Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων ποτών της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο (ΑΠ. 962/27590) για τον Έλεγχο της επισήμανσης και της παρουσίασης του συνόλου των απμελοοινικών προϊόντων.

Στην εν λόγω εγκύκλιο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά οι υποχρεωτικές, αλλά και οι προαιρετικές ενδείξεις των οίνων και οι απαιτήσεις σε αντιστοιχία με τη σχετική Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία όπου καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος χρήσης αυτών.

Μεταξύ των υποχρεωτικών ενδείξεων περιλαμβάνονται οι εξής απαιτήσεις:

  • Η αναφορά της ονομασίας της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
  • Η αναγραφή της καθαρής ποσότητα του προϊόντος (όγκος περιέκτη)
  • Ο αποκτημένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
  • Η ένδειξη προέλευσης
  • Η αναφορά του εμφιαλωτή (όνομα και ταχ. δ/νση)
  • Η ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα στην περίπτωση αφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου.

Για το σύνολο των υποχρεωτικών αλλά και προαιρετικών απαιτήσεων καθώς και των προβλεπόμενων εξαιρέσεων σε αυτές δείτε το ΑΠ. 962/27590.