Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων - Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) | TÜV AUSTRIA Hellas

Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

.