Υπηρεσίες: Ανελκυστήρες & Ανυψωτικά Μηχανήματα - Έλεγχος κυλιόμενων κλιμάκων & διαδρόμων | TÜV AUSTRIA Hellas
Έλεγχος κυλιόμενων κλιμάκων & διαδρόμων

Έλεγχος κυλιόμενων κλιμάκων & διαδρόμων

 Η TÜV AUSTRIA Hellas, αξιοποιώντας την εμπειρία, τεχνογνωσία και υποστήριξη του TÜV AUSTRIA GROUP, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 3562/398/19-03-2013 (ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013), οι αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων στη χώρα μας είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς.
Αναλυτικότερα η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:
Τον αρχικό έλεγχο όλων των υφιστάμενων (σε λειτουργία) κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων (καλείται έλεγχος τύπου Α1). Οι έλεγχοι αυτοί ορίζεται ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 03/04/2014.
Τον αρχικό έλεγχο των νέων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων, πριν δοθούν σε χρήση (καλείται έλεγχος τύπου Α).
Τον περιοδικό έλεγχο των υφιστάμενων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων κάθε έτος. (καλείται έλεγχος τύπου Β).

Τον υποχρεωτικό αρχικό και περιοδικό έλεγχο των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων επέβαλαν οι παρακάτω λόγοι:
Οι υψηλές απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των χρηστών κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μηχανήματα που λειτουργούν σε πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς μετρό, εκθεσιακούς χώρους, συνεδριακά κέντρα, αθλητικά στάδια και εξυπηρετούν ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και ατόμων με αναπηρία.
Οι διεθνείς στατιστικές ατυχημάτων για τους χρήστες και τους τεχνικούς εγκατάστασης / συντήρησης σε κυλιόμενες κλίμακες / διαδρόμους.
Η ευθυγράμμιση της χώρας μας με την πρακτική των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.

 

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τους ανωτέρω ελέγχους των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων βάσει της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013). Δηλαδή διαθέτει:

  • Τη σχετική Διαπίστευση, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
  • Την Απόφαση Έγκρισης Δραστηριοποίησης, η οποία της έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Πρόσθετα διαθέτει τις απαιτούμενες Διαπιστεύσεις για να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου με βάσει τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

  • Έλεγχο νέων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 115-1
  • Περιοδικό έλεγχο υφιστάμενων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 115-2.