Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Φωτοβολταϊκά | TÜV AUSTRIA Hellas
Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Φωτοβολταϊκά

Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις σε Φωτοβολταϊκά

H TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην επιθεώρηση και πιστοποίηση έργων, έχοντας ήδη συνεργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τις μεγαλύτερες εταιρείες εγκατάστασης και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατέχει ηγετική θέση στις υπηρεσίες ελέγχων Φ/Β εγκαταστάσεων έχοντας έως σήμερα επιθεωρήσει περισσότερα από 420 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 240MWp. Το προσωπικό της -έχοντας επιθεωρήσει εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί από 118 διαφορετικούς EPC για 174 επενδυτικά σχήματα- έχει την απαραίτητη εμπειρία για την εξασφάλιση του ποιοτικότερου αποτελέσματος.

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas στα φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχος και πιστοποίηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έκδοση πιστοποιητικού για τη συμμόρφωση της στατικής μελέτης με τους Ευρωκώδικες 1, 3 & 9 και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (Ε.Α.Κ. 2000).
 • Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι βάσει του προτύπου ΕΝ 62446:2009 (διαπιστευμένη υπηρεσία από το ΕΣΥΔ). Έκδοση διαπιστευμένου πιστοποιητικού συμμόρφωσης της κατασκευής με το πρότυπο ΕΝ 62446:2009.
 • Οπτικοί έλεγχοι κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις).
 • Θερμογραφικοί έλεγχοι από πιστοποιημένους θερμογράφους (ηλ. πίνακες, καλώδια, Φ/Β συστοιχίες).
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62446, IEC 60364, HD 384, EN 62305).
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες,  προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Ειδικές μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή τάση.
 • Πραγματογνωμοσύνες.
 • Due diligence.
 • Υπολογισμός PR.
 • Εύρεση σφαλμάτων.
 • Μετρήσεις απόδοσης των πάνελ επιτόπου στο έργο.
 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Γιατί η επιθεώρηση;

 • Για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήματος
 • Για τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας της υλοποίησης της μελέτης
 • Για την αύξηση της αξιοπιστίας της επένδυσης απέναντι σε τρίτους
 • Για την τελική επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης της μελέτης και της εγκατάστασης από Οργανισμό Πιστοποίησης Διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας.

Γιατί η πιστοποίηση;

 • Για την ευκολότερη δανειοδότηση της επένδυσης από την τράπεζα
 • Για την ασφαλιστική κάλυψη με ευνοϊκότερους όρους.

Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει ικανούς και έμπειρους επιθεωρητές με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στην επιθεώρησή τους. Είναι πρωτοπόρος στην αγορά με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο της πράσινης ενέργειας, ενώ η πιστοποίηση γίνεται κατόπιν πλήρους επιθεώρησης των διαδικασιών εγκατάστασης. 

H TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός Επιθεώρησης για την αρχική πιστοποίηση και τον περιοδικό έλεγχο Φ/Β εγκαταστάσεων διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο βάσει του προτύπου ΕΝ 62446:2009 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).