Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Έγκριση Τύπου Οχημάτων | TÜV AUSTRIA Hellas
Έγκριση Τύπου Οχημάτων

Έγκριση Τύπου Οχημάτων

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ στην Ελλάδα (ΚΥΑ 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’2112/29.9.2009) και ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β’2840/23.10.2012) η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών ελέγχου οχημάτων ως Τεχνική Υπηρεσία:

  • κατηγορίας Β (82557/3861/15/17.03.2016 με αριθμό πιστοποιητικών ορισμού DT0-003-E, DTO-004-M και DTO-005) και
  • κατηγορίας Γ (960/115/14/04.03.2014 με αριθμό πιστοποιητικού ορισμού DTO-002-C )

για τη μεμονωμένη έγκριση τύπου, για την έγκριση τύπου μικρής σειράς παραγωγής οχημάτων αλλά και την Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου οχημάτων.

Βάσει της Τεχνικής Έκθεσης που εκδίδεται, δύναται η Εγκριτική Αρχή (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων / Υπουργείο  Μεταφορών και Υποδομών) να εκδώσει την αντίστοιχη έγκριση τύπου.

H TÜV AUSTRIA Hellas είναι η μεγαλύτερη Τεχνική Υπηρεσία στην Ελλάδα σε αριθμό επιθεωρούμενων οχημάτων παντός τύπου και κατηγορίας (Μ,Ν,Ο, φορτηγά ψυγεία, λεωφορεία, ανατροπές, επικαθήμενα, βυτία παντός τύπου, ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα, εκχιονιστικά, καντίνες, αποφρακτικά, θωρακισμένα, καλαθοφόρα, hook lifts, σάρωθρα, γερανοφόρα, κ.α.) έχοντας σταθερή συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον Ελλαδικό χώρο και όχι μόνο.

Αποφάσεις Ορισμών