Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Έλεγχοι Δομικών Κατασκευών με διενέργεια μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΝDT) | TÜV AUSTRIA Hellas
Έλεγχοι Δομικών Κατασκευών με διενέργεια μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΝDT)

Έλεγχοι Δομικών Κατασκευών με διενέργεια μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΝDT)

 H TÜV AUSTRIA Hellas έχει αναπτύξει και παρέχει πλήρες πακέτο μη καταστροφικών ελέγχων των κτιρίων, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ασφαλείας και της αντοχής αυτών. Στόχος αυτών των ελέγχων, που αφορούν στα βασικά υλικά των κτιρίων (σκυρόδεμα, σιδηροπλισμός), είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση όποιων πιθανώς «κρυμμένων» προβλημάτων, πριν αυτά οδηγήσουν σε αστοχίες που θα απαιτούν επισκευές.