Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - HAZOP | TÜV AUSTRIA Hellas
HAZOP

HAZOP

H TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται και στον τομέα των μελετών HAZOP δια μέσου του μητρικού Οργανισμού TÜV AUSTRIA GROUP. Η μεθοδολογία HAZOP έχει αναπτυχθεί, προκειμένου να αναγνωρίζει κινδύνους σε εγκαταστάσεις διεργασιών καθώς και προβλήματα λειτουργικότητας, που -παρόλο που δεν είναι κρίσιμα όσον αφορά στην ασφάλεια-, μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της εγκατάστασης. Το βασικό σκεπτικό πίσω από τις μελέτες HAZOP είναι ότι οι διεργασίες αποδίδουν καλώς εντός ορίων σχεδιασμού. Εάν και όταν μια διεργασία αποκλίνει από τις συνθήκες σχεδιασμού, προβλήματα λειτουργικότητας και συμβάντα μπορεί να εμφανιστούν.

Ο σκοπός των μελετών HAZOP είναι η ανάλυση της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων διεργασιών. Αν τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας προκύπτουν να είναι ανεπαρκή, γίνονται προτάσεις για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αύξηση της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας.