Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Φυσικό Αέριο | TÜV AUSTRIA Hellas
Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο

H TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στον Τομέα του Φυσικού Αερίου κυρίως στους εξής τομείς:

  • Επιθεώρηση παραγωγής υλικών Φυσικού Αερίου (Shop Inspection)
  • Επιθεώρηση κατασκευής δικτύων Φυσικού Αερίου (Field Inspection)
  • Πιστοποίηση CE Μονάδων/Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Μελέτες HAZOP σε Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

H TÜV AUSTRIA Hellas, λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου, δημιούργησε ξεχωριστό Τμήμα, το οποίο αποτελείται από εμπειρότατο προσωπικό και αναλαμβάνει τις Πιστοποιήσεις υλικών και εργασιών για λογαριασμό του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ), ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ), της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
H TÜV AUSTRIA Hellas έχει ήδη πραγματοποιήσει πληθώρα έργων, τα οποία αφορούν τόσο σε shop όσο και σε field inspection σε αγωγούς φυσικού αερίου χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης.