Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - FSSC 22000 | TÜV AUSTRIA Hellas
FSSC 22000

FSSC 22000

Το FSSC 22000 - Food Safety System Certification 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων που διαχειρίζεται o μη κερδοσκοπικός Ολλανδικός Οργανισμός Foundation for Food Safety Certification.

Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 22000 ‘Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων’ και  στο ISO/ TS 22002-1:2009 ‘Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing’.

Το FSSC 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων (μη συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής, συγκομιδής και παραγωγής ζωοτροφών).  

A-brands στη βιομηχανία τροφίμων όπως η Nestle, Danone, Kraft, Unilever, κλπ πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του νέου Σχήματος, ενώ μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου (Wal-Mart , Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Delhaize) συμφώνησαν να αποδέχονται τα αναγνωρισμένα από το Global Food Safety Initiative (GFSI) πρότυπα.

To  Σχήμα Food Safety System Certification 22000 έγινε πλήρως αποδεκτό από το GFSI στις 23.02.2010 και γίνεται δεκτό σαν ισότιμο των BRC και IFS.

Μια επιχείρηση για να πιστοποιηθεί κατά FSSC 22000 πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 22000, τις σαφείς απαιτήσεις που θέτει το ISO/ TS 22002-1:2009 για τα προαπαιτούμενα (απαιτήσεις για την κατασκευή και σχεδιασμό των κτιρίων, το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τις παροχές αέρα, νερού, ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τον εξοπλισμό, τον καθαρισμό και απολύμανση, την υγιεινή του προσωπικού, κλπ), καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος FSSC 22000.

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων οι οποίες είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000, χρειάζεται μόνο να ανασκοπήσουν το σύστημα ώστε να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις του ISO/ TS 22002-1:2009, ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Σχήματος FSSC 22000.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η εφαρμογή και πιστοποίηση κατά FSSC 22000 εκ μέρους της επιχείρησης συνδράμει: 

  • Στη δημιουργία εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού και αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. 
  • Στην παροχή της δυνατότητας στην επιχείρηση να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη. 
  • Στην καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
  • Στην προσφορά σοβαρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα και ανοίγει δρόμους στη σύναψη συνεργασιών με supermarkets και άλλες επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός Σχήματος αποδεκτού από τις κορυφαίες επιχειρήσεις τροφίμων στον κόσμο.

H TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά και στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα των τροφίμων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει υπογράψει  επίσημη άδεια με τον Οργανισμό Foundation for Food Safety Certification, ως Φορέας Πιστοποίησης του FSSC 22000 και αναλαμβάνει την Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχοντας διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση βάσει του Προτύπου FSSC 22000 μέσω της Διαπίστευσής της από το Εθνικό Σύστημα  Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία