Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Μη τυπική εκπαίδευση ISO 29990 | TÜV AUSTRIA Hellas
Μη τυπική εκπαίδευση ISO 29990

Μη τυπική εκπαίδευση ISO 29990

Το πρότυπο ISO 29990 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών σε σταθερό επίπεδο. Το ISO 29990 δημιουργήθηκε από την ανάγκη οργάνωσης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με βάση τις ίδιες βασικές αρχές ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους ή την περιοχή δραστηριοποίησης. Το ενδιαφέρον του προτύπου ISO 29990 και του συστήματος που δημιουργείται περιστρέφεται γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

H TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης υψηλής αξίας βάσει των απαιτήσεων του ISO 29990. 

Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 29990 μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν οργανισμό ή σε ένα τμήμα οργανισμού που προσφέρει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης (εκτός των βασικών και υποχρεωτικών βαθμίδων εκπαίδευσης).

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι:

  • Η δημιουργία συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (π.χ. του Υπεύθυνου Σπουδών, διευθυντή, κλπ).
  • Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαιδευόμενου.
  • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
  • Μέσω του πιστοποιητικού, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίες.
  • Το πιστοποιητικό έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις βάσει του προτύπου ISO 29990. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της εκπαίδευσης.

 Η TÜV AUSTRIA παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης  ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης σύμφωνα με το ISO 29990, μέσω της μητρικής της, TÜV AUSTRIA.