Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Έλεγχος και Πιστοποίηση Λογισμικού | TÜV AUSTRIA Hellas
Έλεγχος και Πιστοποίηση Λογισμικού

Έλεγχος και Πιστοποίηση Λογισμικού

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου λογισμικού βασισμένες σε διεθνή πρότυπα όπως το ISO 25010, αλλά και άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού και τις ιδιαιτερότητες του κάθε λογισμικού. Οι υπηρεσίες ελέγχου αφορούν στην ικανότητα του λογισμικού ως προς τη φιλικότητα προς το χρήστη, στη χρηστικότητα αλλά και στην ασφάλεια.

Εκτός από τα παραπάνω, η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης εφαρμογών – apps.

Η υπηρεσία Trusted App αποτελεί έναν πρωτοποριακό έλεγχο, ο οποίος έχει σκοπό να εκτιμήσει την επίδοση μιας mobile εφαρμογής ως προς την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα (Security and Privacy).

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Νέα

Τα πλεονεκτήματα λήψης της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι:

  • ο έλεγχος και η συμμόρφωση των εφαρμογών με συγκεκριμένες διεθνείς πρακτικές και κανόνες
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του λογισμικού
  • μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για την ασφάλεια της εφαρμογής
  • το πιστοποιητικό έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Ο έλεγχος διεξάγεται συνδυάζοντας ένα  εργαλείο ανάλυσης ασφάλειας και ιδιωτικότητας, με την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις των μηχανικών πληροφορικής της TÜV AUSTRIA. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία