Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες ΕΝ 15733 | TÜV AUSTRIA Hellas
Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες ΕΝ 15733

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες ΕΝ 15733

Το πρότυπο ΕΝ 15733 «Υπηρεσίες μεσιτών ακινήτων - Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών» εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009 από την CEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, και αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό κανονισμό που έχει υιοθετηθεί σε 31 χώρες της Ευρώπης.

Το πρότυπο ΕΝ 15733 καθορίζει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μεσιτών ακινήτων συμπεριλαμβανόμενων των συμβουλευτικών, προώθησης πωλήσεων, δημιουργίας επαφής μεταξύ πωλητή και αγοραστή, ενοικίασης, μίσθωσης, χρονομίσθωσης, εκτίμησης, επιθεώρησης ακινήτων.

Το πρότυπο ΕΝ 15733 υπογραμμίζει την αξιοπιστία των πιστοποιημένων μεσιτών, προσελκύοντας έτσι πελάτες, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το  εσωτερικό, δεδομένου πως το συγκεκριμένο επάγγελμα  δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Ωστόσο, αναμένεται σύντομα σχέδιο νόμου βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Περιέχει απαιτήσεις για τη διαχείριση των πελατών είτε ως πωλητές είτε ως αγοραστές, τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο και τη συναλλαγή, το περιεχόμενο των έγγραφων συμφωνιών με τους πελάτες, τις λεπτομέρειες παροχής των υπηρεσιών, τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια των μεσιτών ακινήτων.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση ενός μεσιτικού γραφείου βάσει του προτύπου ΕΝ 15733 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Βελτίωση της οργάνωσης.
  • Μείωση των λαθών.
  • Αύξηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης Πελατών αλλά και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες, με δεδομένο ότι η επιθεώρηση και η επακόλουθη πιστοποίηση γίνονται από έναν ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
  • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη επάρκεια γνώσεων, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Σπουδαίο εργαλείο marketing, δεδομένης τόσο της οικονομικής κρίσης αλλά και της δυσφήμισης που έχουν υποστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία έτη.
  • Σημαντική υπογράμμιση στην αξία και καλή λειτουργία της επιχείρησης.
  • Κάλυψη απαιτήσεων μεγάλων ιδιωτικών projects. 

Η TÜV Austria Hellas πιστοποιεί τη λειτουργία του μεσιτικού γραφείου κατατάσσοντάς το τεκμηριωμένα στην ελίτ των εταιρειών του κλάδου. Διαθέτει δε  έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές με  εμπειρία στον  κλάδο.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία