Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Ποιότητα στις Δημόσιες Συγκοινωνίες ΕΛΟΤ ΕΝ 13816 | TÜV AUSTRIA Hellas
Ποιότητα στις Δημόσιες Συγκοινωνίες ΕΛΟΤ ΕΝ 13816

Ποιότητα στις Δημόσιες Συγκοινωνίες ΕΛΟΤ ΕΝ 13816

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13816 καθορίζει τις απαιτήσεις που προσδιορίζουν, στοχεύουν και μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του επιβατικού κοινού και καθοδηγεί στην επιλογή των σχετικών μεθόδων μέτρησης. 

Η πιστοποίηση βάσει του ΕΛΟΤ EN 13816 αφορά στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών, Δημόσιους Φορείς και Αρχές, που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τις δημόσιες μαζικές μεταφορές με τις προσδοκίες των επιβατών και της κοινωνίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, από την TÜV AUSTRIA Hellas, με τριετή διάρκεια, βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 13816. Αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα των Οργανισμών να παρέχουν υπηρεσίες καθορισμένου επιπέδου ποιότητας.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων Συστημάτων βάσει του ΕΛΟΤ EN 13816 είναι παρακάτω:

  • Εστίαση στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες του επιβατικού κοινού.
  • Ευθυγράμμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.
  • Ενημέρωση των αρμοδίων Δημόσιων Φορέων και Αρχών σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας από το επιβατικό κοινό.
  • Αύξηση της ικανοποίησης του επιβατικού κοινού και του τζίρου των παρόχων.
  • Τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των ικανοτήτων του προσωπικού.
  • Εργαλείο προώθησης για τους Οργανισμούς που παρέχουν δημόσιες μαζικές μεταφορές κλπ.

Το δυναμικό της TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει ικανότατους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στην επιθεώρηση τέτοιων Συστημάτων, όπως είναι το ΕΛΟΤ EN 13816, που είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία