Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εκδηλώσεων ISO 20121 | TÜV AUSTRIA Hellas
Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εκδηλώσεων ISO 20121

Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εκδηλώσεων ISO 20121

Το πρότυπο ISO 20121 δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να διαχειρίζονται και να διοργανώνουν εκδηλώσεις (events). Το ISO 20121 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθός τους που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την παραγωγή εκδηλώσεων (events). Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της αειφορίας καθ’ όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας εκδήλωσης. Το ISO 20121 είναι κατάλληλο για να εξασφαλίσει ότι οι διοργανώσεις, από μικρούς εορτασμούς ως και μέγα- διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αγώνες, αφήνουν πίσω τους μια θετική κληρονομιά και ένα θετικό αντίκτυπο.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλα τα μέλη της αλυσίδας περιλαμβανομένων των διοργανωτών, των εταιρειών catering, των εταιρειών παροχής logistics, των δημιουργών διαφημιστικών κλπ. Όλες οι διοργανώσεις όπως συνέδρια, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ, κ.α. έχουν τη δυνατότητα  να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο μια σειρά από θετικά στοιχεία (σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό κ.α.). Παρόλα αυτά, μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να δημιουργήσει και αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, στην οικονομία και αλλού, όπως αυξημένα απορρίμματα, κατανάλωση ενέργειας, διατάραξη της ομαλής κοινωνικής λειτουργίας κ.α. Το ISO 20121 περιγράφει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση των πιθανών αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των διοργανώσεων, την ελαχιστοποίηση ή απομάκρυνσή τους και την ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων και ευκαιριών μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού και λειτουργίας.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης Event Sustainability βάσει του ISO 20121 είναι:

  • η αναγνώριση των πιθανών αρνητικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων μιας διοργάνωσης και η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση ή απομάκρυνσή τους
  • η προσπάθεια για ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων και ευκαιριών μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού και λειτουργίας των διοργανώσεων
  • η δημιουργία θετικού αποτυπώματος στους συμμετέχοντες αλλά και σε αυτούς που συνυπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • μέσω του πιστοποιητικού ISO 20121, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση του Sustainability της διοργάνωσης
  • το πιστοποιητικό ISO 20121 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ο μόνος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διεξάγει επιθεωρήσεις και έχει εκδόσει πιστοποιητικό βάσει του συγκεκριμένου προτύπου ISO 20121. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία