Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Επιθεωρήσεις 2ου μέρους | TÜV AUSTRIA Hellas
Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Η εξοικονόμηση κόστους και η επιδίωξη για προστιθέμενη αξία μπορεί να οδηγήσει στη σύγχρονη προσέγγιση της αξιοποίησης ελέγχων δευτέρου μέρους ένα σημαντικό μέρος μεγάλων οργανισμών και βιομηχανιών, με κύριο σκοπό την αξιολόγηση των προμηθευτών (υφιστάμενων ή νέων) και την τεκμηριωμένη επαλήθευση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν σε συμφωνημένες απαιτήσεις. Η μείωση του κινδύνου για τη διάθεση μη αποδεκτών προϊόντων ή/και υπηρεσιών και οι συνθήκες διαφάνειας είναι οι κύριοι στόχοι των επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους.

Η πρακτική είναι εφαρμόσιμη είτε σε εταιρείες παραγωγικές είτε παροχής υπηρεσιών και οποιουδήποτε αντικειμένου. Μπορεί να εφαρμοσθεί:

 • στην αξιολόγηση προμηθευτών και συνεργατών
 • σε εταιρείες με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και κοινή δραστηριότητα πχ. καθεστώς franchise.

Η βάση της λειτουργίας ενός σχήματος επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους είναι πάντοτε ένα πρωτόκολλο επιθεώρησης με τα εξής βασικά στοιχεία:

1. Χαρακτηριστικά και στοιχεία επιθεώρησης:

 • Είδος επιθεώρησης
 • Συχνότητα επιθεωρήσεων
 • Σύστημα αξιολόγησης και σκοπός επιθεώρησης

2. Το πρωτόκολλο της επιθεώρησης:           

 • Κριτήρια επιθεώρησης
 • Η λεπτομέρεια και η έκταση των πληροφοριών της επιθεώρησης
 • Σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
 • Σύστημα εκθέσεων-αναφορών

3. Διαχείριση και έλεγχος αποτελεσμάτων:

 • Κοινοποίηση και παραλήπτες αποτελεσμάτων
 • Λεπτομέρεια και είδος πληροφοριών των αποτελεσμάτων
 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Νέα

Οφέλη:

 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Παρακολούθηση και/ή επαλήθευση της αξιοπιστίας ενός προμηθευτή απέναντι σε συμβατικές υποχρεώσεις
 • Ενίσχυση της διαφάνειας σε εφαρμοσμένες πρακτικές παραγωγής προϊόντων
 • Μείωση των πιθανοτήτων για διάθεση προϊόντων εκτός προδιαγραφών

Στόχοι και χρήση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους:

 • Τεκμηρίωση αποφάσεων προμήθειας
 • Επιλογή προμηθευτή
 • Συνέχιση/ανανέωση/επέκταση μιας υφιστάμενης συνεργασίας
 • Βάση μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης

Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA Hellas δεν περιορίζεται στην απλή παροχή αποτελεσμάτων μιας επιθεώρησης, με σκοπό τη δημιουργία σχέσεων ενός αξιόπιστου συνεργάτη. Βασικά χαρακτηριστικά και αρχές είναι:

 • Η διαφάνεια
 • Η εμπιστευτικότητα
 • Η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη
 • Η χρήση ειδικευμένου, καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού.

Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους σε διαφορετικούς τομείς και σημαντικές εταιρίες. Πελάτες, όπως η Michelin, PIRELLI, CARREFOUR, ALDI, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης κλπ., έχουν εμπιστευθεί την TÜV AUSTRIA Hellas για τον έλεγχο κρίσιμων τομέων τους μέσω επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους.

 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία