Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Ποιότητα σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ 1433 | TÜV AUSTRIA Hellas
Ποιότητα σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ 1433

Ποιότητα σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ 1433

H τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών. Το ΕΛΟΤ 1433  δημιουργήθηκε από την ανάγκη οργάνωσης των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες βασικές αρχές ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Το ΕΛΟΤ 1433 περιστρέφεται γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης βάσει του ΕΛΟΤ 1433 είναι:

  • Η δημιουργία συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (π.χ. του Υπεύθυνου Σπουδών, διευθυντή, κλπ).
  • Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαιδευόμενου.
  • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
  • Μέσω του πιστοποιητικού, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1433 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις βάσει του συγκεκριμένου προτύπου. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που διαπιστεύθηκε για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1433, από το Ε.ΣΥ.Δ.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία