Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Διασφάλιση Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 | TÜV AUSTRIA Hellas
Διασφάλιση Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5

Διασφάλιση Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5

Τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 - Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος εκπονήθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με το διακριτικό τίτλο AGROCERT. Με τα πρότυπα AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5 καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.

Τα πρότυπα της σειράς AGRO περιγράφουν τις απαιτήσεις σχετικά με:

 • AGRO 3.1- Παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
 • AGRO 3.2- Εκτροφή χοίρων
 • AGRO 3.3- Σφαγή χοίρων
 • AGRO 3.4 - Τεμαχισμός, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος
 • AGRO 3.5- Σημεία λιανικής πώλησης χοιρινού κρέατος.

Τα πρότυπα της σειράς AGRO αφορούν σε όλες τις  επιχειρήσεις του κλάδου της χοιροτροφίας (παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας, χοιροτροφικές μονάδες, σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος,  επιχειρήσεις πώλησης χοιρινού κρέατος ),  με δυνατότητα κάθε κρίκος της αλυσίδας παραγωγής να πιστοποιείται ξεχωριστά και το χοιρινό κρέας που παράγεται από όλα τα πιστοποιημένα στάδια να φέρει το σήμα ποιότητας.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Νέα

Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει: 

 • στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της  μέσω της απόκτησης του σήματος ποιότητας
 • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
 • στην δημιουργία εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

H TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά και στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων, άρτια εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών με πολυετή εργασιακή εμπειρία και τεχνική κατάρτιση.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία