Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί αυτή τη στιγμή το de facto πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης υψηλής αξίας βάσει των απαιτήσεων του ISO 27001. 

Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει έναν τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζεται συνολικά την ασφάλεια των πληροφοριών της, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας ή το μέγεθός της.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει του ISO 27001 είναι:

  • η γνώση από τη μεριά του οργανισμού των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται οι σημαντικές για αυτόν πληροφορίες
  • η λήψη συνειδητής απόφασης σχετικά με το ποιοι κίνδυνοι δεν είναι αποδεκτοί και άρα ποια μέτρα πρέπει να πάρει
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
  • το πιστοποιητικό ISO 27001 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις βάσει του ISO 27001 έχοντας ήδη επιθεωρήσει πλήθος εταιρειών όπως τράπεζες, call centers, εταιρείες γραφικών τεχνών και έντυπης επικοινωνίας, εταιρείες πληροφορικής, και άλλων δραστηριοτήτων. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στο εξειδικευμένο και απαιτητικό αντικείμενο της ασφάλειας πληροφοριών. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία