Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Έλεγχος και Πιστοποίηση Datacenter | TÜV AUSTRIA Hellas
Έλεγχος και Πιστοποίηση Datacenter

Έλεγχος και Πιστοποίηση Datacenter

Η κατασκευή ενός κέντρου μηχανογράφησης (datacenter) είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Εξαιτίας της μακροχρόνιας χρήσης της,  παίζουν πρωταρχικό ρόλο η μελλοντική εξασφάλιση και η ασφάλειά της. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει τα datacenters να σχεδιάζονται βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να μπορούν να επιτύχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε: διαθεσιμότητα, ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών (επιχειρησιακή συνέχεια).

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίσης datacenter. Οι υπηρεσίες ελέγχου στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από διάφορα πρότυπα όπως το TIA 942, το ISO 27001, το ISO 24764 και μια σειρά άλλα σχετικά πρότυπα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης, απονέμεται το πιστοποιητικό και το σήμα του “ TÜV Trusted Data Center” για το επίπεδο TIER που μπορεί να επιτύχει το datacenter για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του: διαθεσιμότητα, ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών (επιχειρησιακή συνέχεια).

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την πιστοποίηση “TÜV Trusted Data Center” είναι:

  • ο έλεγχος και η συμμόρφωση του Datacenter με συγκεκριμένες διεθνείς πρακτικές
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • μέσω του πιστοποιητικού, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
  • το πιστοποιητικό έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνέχειας. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές, με πολυετή εμπειρία στο εξειδικευμένο και απαιτητικό αυτό αντικείμενο.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία