Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - ISO 22000 | TÜV AUSTRIA Hellas
ISO 22000

ISO 22000

To ISO 22000 “Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων – Απαιτήσεις από τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων” είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων.

To ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή και παραγωγή ζωοτροφών έως την μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση, την αποθήκευση και διανομή, καθώς επίσης και από επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, προσθέτων και συστατικών.

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης και εστιάζει στην αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, αρχών) στη συστηματική διαχείριση του συστήματος, στον έλεγχο των κινδύνων μέσω προαπαιτούμενων προγραμμάτων και μέσω σχεδίου HACCP, καθώς και στη συνεχόμενη βελτίωση και ενημέρωση του συστήματος. 

Το ISO 22000 είναι συμβατό με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001) και μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα ή παράλληλα με αυτά.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων βάσει του ISO 22000 εκ μέρους της επιχείρησης συνδράμει: 

  • Στη δημιουργία εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. 
  • Στην παροχή της δυνατότητας στην επιχείρηση να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη. 
  • Στην καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

H TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ενώ στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων, καταρτισμένων βάσει του ISO 22000 και πιστοποιημένων επιθεωρητών με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα των τροφίμων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, που οδηγούν στην  έκδοση Πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά ISO 22000 τόσο μέσω της Διαπίστευσής της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) όσο και μέσω της TÜV AUSTRIA.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία