Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 | TÜV AUSTRIA Hellas
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Το πρότυπο ISO 22301 είναι πλέον το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια. Ο όρος Business Continuity περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί κάποιο περιστατικό.  Το πρότυπο ISO 22301 περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης υψηλής αξίας βάσει των απαιτήσεων του ISO 22301. 

Ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει όχι μόνο να δημιουργήσει μηχανισμούς, σχέδια και διαδικασίες για την επιχειρησιακή συνέχεια, αλλά θέλει να βρίσκονται και σε μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου, ώστε να μπορούν, σε περίπτωση που χρειαστεί, να εφαρμοστούν.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας βάσει του ISO 22301 είναι:

  • η δημιουργία ενός συστήματος ετοιμότητας που έχει ως πρώτο μέλημα την υγεία και την ασφάλεια του ατόμου και στη συνέχεια την επιχειρησιακή συνέχεια του οργανισμού
  • η αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και της επίπτωσης σε αυτόν από τη διακοπή τους
  • η λήψη συνειδητής απόφασης σχετικά με το ποιο είναι το μέγιστο σημείο αντοχής του οργανισμού σε διακοπή, αλλά και ο καθορισμός του επιθυμητού σημείου (χρόνου και επιπέδου) συνέχειας των δραστηριοτήτων του οργανισμού που  είναι κρίσιμες
  • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • μέσω του πιστοποιητικού, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας
  • το πιστοποιητικό ISO 22301 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις βάσει του ΙSO 22301. Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εμπορικές και άλλες εταιρείες, όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη, είναι ήδη πιστοποιημένοι από την TÜV AUSTRIA Hellas. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους επιθεωρητές, με πολυετή εμπειρία στο εξειδικευμένο και απαιτητικό αντικείμενο της επιχειρησιακής συνέχειας.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι από τους πρώτους Οργανισμούς Πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας πρώτα με τον προκάτοχό του BS 25999 και πλέον με το ISO 22301. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία