Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων | TÜV AUSTRIA Hellas
Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Η κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε «Αστέρια» και «Κλειδιά» είναι ένα σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας κάθε καταλύματος, ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές του. Κάθε κατάλυμα κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφ' όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων - Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών διενεργείται πλέον από διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πιστοποίησης, με την TÜV AUSTRIA HELLAS να αποτελεί έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους εξ αυτών.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

  • οδηγεί στην κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
  • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα της (brandname)
  • παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης

προσφέρει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και τουριστικές μονάδες για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO/IEC 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμό υπό πίεση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους και παιδικές χαρές που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε απαιτούμενα σχήματα που αφορούν σε διαχείριση παραπόνων (ΙSO 10002), 

  • ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius), περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS) καθώς εταιρική κοινωνική ευθύνη (ISO 26000)

Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει επιθεωρητές και αξιολογητές με εξέχουσα τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία μέσω της πολυετούς δραστηριοποίησής τους στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και ειδικότερα μέσω των πολυάριθμων επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα, έχει δομήσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών και αναγνωρισμένων επιθεωρητών ανά την επικράτεια, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της, και δίνοντας προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της εμπειρίας και της γνώσης της αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του επιθεωρούμενου καταλύματος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.:49-5) για τις υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων-Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και καταχωρήθηκε ως Αναγνωρισμένος Φορέας στο Διαδικτυακό Μητρώο Φορέων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Καταλυμάτων.