Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Ιδιωτικό Σχήμα We do local | TÜV AUSTRIA Hellas
Ιδιωτικό Σχήμα We do local

Ιδιωτικό Σχήμα We do local

Το «We do local» είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων και πλοίων που δημιουργήθηκε για να πιστοποιεί επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική παραγωγή και οικονομία και προάγουν την ελληνική φιλοξενία. Πιστοποιεί επιχειρήσεις που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, προβάλλουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους. Το πρότυπο «We do local» αποτελεί σημείο αναφοράς για την συντονισμένη στρατηγική ανάδειξη της αξίας της τουριστικής εμπειρίας και της αριστείας του τουριστικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν ουσιαστικό μοχλό τοπικής, οικονομικής, πολιτιστικής, οικολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την κοινωνία, στην οποία δρα, υπό συγκεκριμένους όρους και αυστηρές προδιαγραφές, παρουσιάζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, πάντα πιστή και συνεπής στην υπηρεσία του τουριστικού χώρου  είναι ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς για την πιστοποίηση του σχήματος «We do local».

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις

Οι επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν με το πρότυπο We do local:

 • διαφοροποιούν το προϊόν τους στην αγορά
 • τους δίνεται η δυνατότητα χρήσης του σήματος We do local, έχοντας ένα επιπλέον μετρήσιμο και ανταγωνιστικό εργαλείο προώθησης 
 • έχουν την δυνατότητα αφού πιστοποιηθούν με το πρότυπο We do local να έχουν διεθνή προώθηση της επιχείρησης τους μέσω της εταιρείας προώθησης «Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε.» η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Οι επιχειρήσεις προβάλλονται στην ιστοσελίδα www.wedolocal.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τοπικής Παραγωγής και Φιλοξενίας Α΅Ε, καθώς και σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που γίνονται και στα υλικά που χρησιμοποιούνται γι΄ αυτές, με άμεση συνέπεια την μείωση δαπανών προωθητικών ενεργειών
 • αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα, λειτουργούν με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.
 • η πιστοποίηση αποδίδει 200 μόρια στην ξενοδοχειακή μονάδα που θα πιστοποιηθεί (σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων)

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την πιστοποίηση του σήματος «We Do Local»:

 • οδηγεί στην αξιολόγηση με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname)
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και τουριστικές μονάδες για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμό υπό πίεση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους και παιδικές χαρές που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε απαιτούμενα σχήματα που αφορούν σε διαχείριση παραπόνων (ΙSO 10002), ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius), περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS) εταιρική κοινωνική ευθύνη (ISO 26000) καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης/πιστοποίησης για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια/κλειδιά, για το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ «Water Sports Certified Quality») και τα σχήματα Boutique Hotel και Ελληνικό Πρωινό. Επίσης, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαρκούς επιμόρφωσης σε όλα τα πεδία των υπηρεσιών της μέσω του εκπαιδευτικού της Οργανισμού TÜV ACADEMY καθώς και υπηρεσίες πιστοποίησης των προσόντων του επαγγελματία του τουρισμού σε πληθώρα ειδικοτήτων.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει επιθεωρητές και αξιολογητές με εξέχουσα τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία μέσω της πολυετούς δραστηριοποίησής τους στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και ειδικότερα μέσω των πολυάριθμων επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα, έχουμε δομήσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών και αναγνωρισμένων επιθεωρητών ανά την επικράτεια, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας, και δίνοντας προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του επιθεωρούμενου καταλύματος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065 (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.:49-5)