Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - Boutique Hotel | TÜV AUSTRIA Hellas
Boutique Hotel

Boutique Hotel

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, πάντα πιστή και συνεπής στην υπηρεσία του τουριστικού χώρου  είναι ένας από τους πρώτους φορείς που εγγράφηκε στο Ειδικό Μητρώο του προγράμματος «Boutique Hotel» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα «Boutique Hotel» επιδιώκει να αναδείξει τις προσπάθειες πρωτοποριακού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες τάσεις στο τουριστικό γίγνεσθαι.

Απευθύνεται μικρά ξενοδοχεία με έντονη προσωπικότητα & ξεκάθαρη διαφοροποίηση ως προς την Αισθητική, τις Παροχές και τις Υπηρεσίες τους. Κάθε ενταγμένο ξενοδοχείο στο σήμα “Boutique hotel” είναι, εξ ορισμού, διαφοροποιημένο, παράλληλα όμως όλα αυτά τα ξενοδοχεία μοιράζονται κοινούς παρανομαστές, όπως:

  • το μικρό μέγεθος
  • η ιδιαίτερη αισθητική,
  • οι μοναδικές παροχές & υπηρεσίες τους.
  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις

Πρόκειται για ένα σήμα που επικεντρώνεται στη «διαφοροποιημένη εμπειρία διαμονής» και δύναται να λειτουργήσει ως ένα μέσο αναγνώρισης, διάκρισης και προώθησης των ξενοδοχειακών μονάδων τα οποία έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη εντός ιδιαιτέρου concept σχεδιασμού (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εσωτερική διακόσμηση) και προσφέρουν αναβαθμισμένες παροχές και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν εν γένει, προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ξενοδοχειακές μονάδες, αυξάνοντας την ικανοποίηση του πελάτη και αποδίδοντας εν τέλει οικονομικά οφέλη.

Ως σήμα ποιότητας, η απόδοση 100 μορίων για την κατάταξη της ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορίες αστέρων, αποτελεί σημαντική ώθηση για την πιστοποίηση και απόκτηση του συγκεκριμένου σήματος.

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την αξιολόγηση του προγράμματος «Boutique Hotel» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

  • οδηγεί στην αξιολόγηση με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
  • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname)
  • προσφέρει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και τουριστικές μονάδες για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμό υπό πίεση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους και παιδικές χαρές που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε απαιτούμενα σχήματα που αφορούν σε διαχείριση παραπόνων (ΙSO 10002), ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius), περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS) εταιρική κοινωνική ευθύνη (ISO 26000) καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης/πιστοποίησης για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια/κλειδιά, για το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ «Water Sports Certified Quality») και τα σχήματα We Do Local και Ελληνικό Πρωινό. Επίσης, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαρκούς επιμόρφωσης σε όλα τα πεδία των υπηρεσιών της μέσω του εκπαιδευτικού της Οργανισμού TÜV ACADEMY καθώς και υπηρεσίες πιστοποίησης των προσόντων του επαγγελματία του τουρισμού σε πληθώρα ειδικοτήτων.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει επιθεωρητές και αξιολογητές με εξέχουσα τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία μέσω της πολυετούς δραστηριοποίησής τους στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και ειδικότερα μέσω των πολυάριθμων επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα, έχουμε δομήσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών και αναγνωρισμένων επιθεωρητών ανά την επικράτεια, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας, και δίνοντας προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του επιθεωρούμενου καταλύματος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.:49-5) για τις υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων-Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και καταχωρήθηκε ως Αναγνωρισμένος Φορέας στο Διαδικτυακό Μητρώο Φορέων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) τόσο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Καταλυμάτων όσο και για την αξιολόγηση των σημάτων «Ελληνικό Πρωινό» και «Boutique Hotel».