Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - VLOG - «Ohne Gentechnik» Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων | TÜV AUSTRIA Hellas
VLOG - «Ohne Gentechnik» Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων

VLOG - «Ohne Gentechnik» Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων

VLOG - «Ohne Gentechnik»

Νέα υπηρεσία πιστοποίησης Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων (Non GMO) από την TÜV AUSTRIA HELLAS

 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS από τον Απρίλιο του 2017 αποτελεί μέλος και εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης του Γερμανικού Συνδέσμου «Verband Lebensmittel ohne Gentechnike.V. –VLOG» (Association Food without Genetic Engineering) και εντάσσει στο portfolio των υπηρεσιών της νέα  υπηρεσία πιστοποίησης προϊόντων, που παράγονται χωρίς τη χρήση διαδικασιών γενετικής τροποποίησης (Νon GMO).

Καθώς η ζήτηση για μη Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, ο Οργανισμός VLOG επιτρέπει στα μέλη του και τους κατόχους άδειας να γνωστοποιούν στους καταναλωτές μέσω της πιστοποίησης και της χρήσης του σήματος «Ohne Gentechnik» (no genetic engineering) εάν τα προϊόντα διατροφής παράγονται χωρίς τη χρήση γενετικής μηχανικής και χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ).

Το παρόν πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα όπως το κρέας, το γάλα, το αυγό, το μέλι, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά από την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. σε φάρμες εκτροφής ζώων για παραγωγή γάλακτος), την παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, αλλά και σε υπηρεσίες logistics (π.χ. τη μεταφορά του γάλακτος), καθώς και στην παραγωγή ζωοτροφών.

Κυρίως απευθύνεται σε:
· Οργανισμούς παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και  συστατικών τροφίμων,  που επιθυμούν να επισημάνουν τα προϊόντα τους με το σήμα «Ohne Gentechnik» ή τις λέξεις«Ohne Gentechnik» .
· Οργανισμούς παραγωγής ζωοτροφών ή εμπόρους ζωοτροφών, που επιθυμούν να επισημάνουν τα προϊόντα τους με τη σφραγίδα «VLOG geprüft» «VLOG verified».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του σήματος σε προϊόν είναι ο παραγωγός να έχει συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό VLOG και να έχει πιστοποιηθεί από έναν αναγνωρισμένο από τον VLOG φορέα πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS.

Εν συντομία,  ένα προϊόν τροφίμων που φέρει το σήμα «Ohne Gentechnik» πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να μην περιέχει γενετικά τροποποιημένους  οργανισμούς (ΓΤΟ) ή μέρη αυτών.
  • Να μην περιέχει  βιταμίνες, αρώματα, ένζυμα και άλλα πρόσθετα τροφίμων, που παρασκευάζονται με τη βοήθεια ΓΤΟ.
  • Να μην περιέχεται ΓΤΟ υλικό στις ζωοτροφές και να τηρούνται αυστηρά χρονικά όρια εάν τα ζώα είχαν κάποια στιγμή εκτραφεί με ζωοτροφές που περιείχαν ΓΤΟ.

Η ΤÜV AUSTRIA HELLAS, ως το σημείο αναφοράς του ΤÜV AUSTRIA GROUP στον τομέα των τροφίμων, με άριστη γνώση, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της αλυσίδας των τροφίμων και της γεωργίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην επιθεώρηση, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εκπαίδευση, καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα προτύπων και συστημάτων διαχείρισης στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο VLOG μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

http://www.ohnegentechnik.org/home/

http://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/vlog_siegelnutzer_mitglieder.pdf