Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - FSC® Chain of Custody Certification | TÜV AUSTRIA Hellas
FSC® Chain of Custody Certification

FSC® Chain of Custody Certification

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Forest Stewardship Council® (FSC ®) δραστηριοποιείται στον τομέα της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης. Έργο του, η  προώθηση  περιβαλλοντικά κατάλληλων, κοινωνικά επωφελών και οικονομικά βιώσιμων στρατηγικών διαχείρισης των δασών, δράση που στηρίζεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού δασικών προϊόντων ο οργανισμός έχει αναπτύξει το πρότυπο   FSC® Chain of Custody.  Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της αλυσίδας να αγοράζουν και να πουλούν προϊόντα που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών. 

Chain of Custody σημαίνει: αδιάσπαστη και ανιχνεύσιμη αλυσίδα που τα προϊόντα ακολουθούν από το δάσος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, διαμέσου όλων των σταδίων παραγωγής, πώλησης και διανομής.

 • Που απευθύνεται
 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Πιστοποίηση
 • Λήψη Αρχείων

Στο σύνολο των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού δασικών προϊόντων:

 • Παραγωγής ξυλείας ή χάρτου και προϊόντων τους
 • Εμπορίας ξύλινων ή χάρτινων προϊόντων
 • Εταιρίες εκτυπώσεων
 • Υπεργολάβους και προμηθευτές των παραπάνω εταιρειών

 

 • Έμπρακτη απόδειξη περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Ενίσχυση της φήμης τους έναντι ανταγωνιστικών εταιρειών
 • Προσέλκυση ευαισθητοποιημένων πελατών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος
 • Τα προϊόντα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ο πρώτος Ελληνικός Οργανισμός πιστοποίησης με διαπίστευση FSC® Chain of Custody. Έχει στο δυναμικό της έμπειρους και καταρτισμένους  επιθεωρητές με μεγάλη εργασιακή και ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα αειφορικής διαχείρισης

 • Οι πηγές εισοδήματος του Οργανισμού προέρχονται απο τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιθεωρήσης και εκπαίδευσης
 • Το κόστος επιθεώρησης εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρωποημερών που απαιτούνται για την επιθεώρηση ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επιθεωρούμενου οργανισμού. 
 • Στο  κόστος επιθεώρησης δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια έξοδα διαχείρισης του κατόχου του σχήματος. Το ύψος τους εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το πεδίο πιστοποίησης  σύμφωνα με την πολιτική του οργανισμού Forest Stewardship Council σε ισχύ 
 • Συμπληρώστε την αίτηση 
 • Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα FSC®  Chain of Custody. Αναλυτικά το πεδίο διαπίστευσης ASI-ACC-079 
 • Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πιστοποίησης εδώ .Ο κανονισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης, την έκδοση και τη διατήρηση του πιστοποιητικού, τον χειρισμό παραπόνων και καταγγελιών 
 • Πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση FSC®  Chain of Custody θα βρείτε εδώ  
 • Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα των FSC®  Chain of Custody πιστοποιητικών εδώ