Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - FSC® Chain of Custody | TÜV AUSTRIA Hellas
no-aimge

FSC® Chain of Custody

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός FSC Stewardship Council (FSC ®) δραστηριοποιείται στον τομέα της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης. Έργο του, η  προώθηση  περιβαλλοντικά κατάλληλων, κοινωνικά επωφελής και οικονομικά βιώσιμων στρατηγικών διαχείριση των δασών, δράση που στηρίζεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού δασικών προϊόντων ο οργανισμός έχει αναπτύξει το πρότυπο   FSC® Chain of Custody.  Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της αλυσίδας να αγοράζουν και να πουλούν προϊόντα που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών. 

Chain of Custody σημαίνει: αδιάσπαστη και ανιχνεύσιμη αλυσίδα που τα προϊόντα ακολουθούν από το δάσος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, διαμέσου όλων των σταδίων παραγωγής, πώλησης και διανομής.

Το πρότυπο   FSC® Chain of Custody καθορίζει τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων σε μία εταιρεία.