Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - IFS | TÜV AUSTRIA Hellas
IFS

IFS

Το IFS Food είναι ένα GFSI εγκεκριμένο πρότυπο για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Αποτελεί ένα ιδιωτικό πρότυπο, κάτοχοι του οποίου είναι οι ενώσεις λιανέμπορων της Γερμανίας (HDE) και της Γαλλίας (FCD), καθώς και οι ιταλικές ενώσεις (ANCC & ANCD). Εφαρμόζεται σε εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Η τρέχουσα έκδοση του προτύπου είναι η έκδοση 6, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012.

Οι σκοποί και στόχοι του προτύπου είναι:

 • να καθιερωθεί ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης
 • να εξασφαλίσει τη συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και IFS αναγνωρισμένους επιθεωρητές
 • να διασφαλίσει συγκρισιμότητα και διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • να μειώσει το κόστος και το χρόνο και για τους προμηθευτές και για τους λιανεμπόρους.

Το IFS Food εφαρμόζεται σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται και συσκευάζουν τρόφιμα και πρώτες ύλες. Η πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν προϊόντα τους σε Γερμανικές και Γαλλικές αλυσίδες σουπερμάρκετ, και ειδικότερα σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) για αυτές. 

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, παραγωγούς, λιανεμπόρους,  αρχές) αυξάνονται συνεχώς. Η πιστοποίηση IFS παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και το απαραίτητο τεκμήριο για την εταιρεία, παρέχοντας την απόδειξη για το θεμελιώδες τρίπτυχο για την εμπορία και διάθεση των τροφίμων:

Ποιότητα - Ασφάλεια – Νομιμότητα

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργικά οφέλη:

 • Επικοινωνία των στόχων και προσδοκιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και κοινή αντίληψη των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 • Συνεχής και συστηματική ενημέρωση και προσαρμογή σε κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Ορθολογική διαχείριση πόρων.
 • Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και ευελιξία στην προσαρμογή της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση «Ανάλυσης ρίσκου».

Εμπορικά οφέλη

 • Επίδειξη τεκμηριωμένης ικανότητας για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και ασφαλών τροφίμων.
 • Ενίσχυση της προωθητικής στρατηγικής και εμπορικών στόχων του οργανισμού.
 • Χρήση και επικοινωνία του αναγνωρίσιμου λογοτύπου του IFS.

H TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές αναγνωρισμένους από το IFS για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και για τεχνολογικά πεδία σε όλες τις ειδικότητες (γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους).

Χαρακτηριστικά της TÜV AUSTRIA Hellas:

 • Ικανότητα, τεχνογνωσία και εμπειρία των επιθεωρητών.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των επιθεωρητών.

Η  TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει Διαπιστευμένα πιστοποιητικά από τον Ιταλικό οργανισμό διαπίστευσης ACCREDIA.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία