Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - BRC-IOP (Packaging) | TÜV AUSTRIA Hellas
BRC-IOP (Packaging)

BRC-IOP (Packaging)

Το BRC/IOP ‘Πρότυπο για συσκευασίες και υλικά συσκευασίας’ αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης του Βρετανικού Οργανισμού Λιανεμπορίου British Retail Consortium (BRC) και δημιουργήθηκε αρχικά ως πρότυπο που αφορούσε στους προμηθευτές συσκευασιών και υλικών συσκευασίας για τη βιομηχανία τροφίμων. Σήμερα αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο αναγνωρισμένο από μεγάλους εμπόρους λιανικής, κατασκευαστές και επιχειρήσεις συσκευασίας σε όλο τον κόσμο. Ισχύει εξίσου και για τους παραγωγούς συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα για την πιστοποίηση μιας επιχείρισης με BRC/ΙΟΡ είναι:

  • η παροχή διαβεβαίωσης για την καταλληλότητα της παραγόμενης συσκευασίας τροφίμων
  • η παροχή δυνατότητας καλύτερης και συνεχούς παρακολούθησης και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας
  • η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών.

H TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά και στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα των τροφίμων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει, μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με διεθνούς κύρους διαπιστευμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης, υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, που οδηγούν στην έκδοση πιστοποιητικού κατά BRC/IOP.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία