Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - BRC | TÜV AUSTRIA Hellas
BRC

BRC

Το BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων και αναπτύχθηκε αρχικά το 1998 από το Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου British Retail Consortium (B.R.C.) για τους παραγωγούς τροφίμων  που προμηθεύουν τις αλυσίδες super markets ή παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τότε έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές και τον Ιούλιο του 2011 κυκλοφόρησε η 6η έκδοση προτύπου BRC.

Το Πρότυπο διαχειρίζεται ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου BRC (μέλη του οποίου είναι ενώσεις όπως η  Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer) που επιτρέπει τη χρήση του από φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι πρέπει να είναι διαπιστευμένοι και να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις για επάρκεια των επιθεωρητών, την υποβολή αναφοράς και τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Το BRC μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων ή συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τροφίμων μετά την πρωτογενή παραγωγή. 

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης μιας επιχείρησης με BRC είναι:

  • η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις εξαγωγές
  • η διάνοιξη δρόμων για τη σύναψη νέων συνεργασιών με μεγάλα supermarkets
  • η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών
  • η επίτευξη μείωσης των επιθεωρήσεων πελατών.

H TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά και στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα των τροφίμων, παρέχοντας αξιόπιστες, αμερόληπτες και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει,  μέσω συνεργασίας με τον διεθνούς κύρους  Βρετανικό, διαπιστευμένο κατά UKAS, Οργανισμό Πιστοποίησης MICRON 2, υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, με Έλληνες επιθεωρητές, που οδηγούν στην έκδοση πιστοποιητικού κατά BRC.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία