Ενημέρωση: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET) - 17.07.2019

Χρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3 ...

European traineeships and mobility skills certification online tool - 17.07.2019

Χρηματοδότηση : Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2 ...

GSS-VET – Geothermal and solar skills – Vocational education and training - 28.11.2017

Geothermal and solar skills – Vocational education and training