Ενημέρωση: Συνεντεύξεις - ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. & Υπεύθυνη Ιχθυοκαλλιέργεια, στο δρόμο της επιχειρηματικής καινοτομίας με στόχο τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. & Υπεύθυνη Ιχθυοκαλλιέργεια, στο δρόμο της επιχειρηματικής καινοτομίας με στόχο τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος
Συνεντεύξεις

15/09/2016

Συνέντευξη με το Διευθυντή Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης της επιχείρησης ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. κο. Λεωνίδα Παπαχαρίση
 
1. Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με μια διαδρομή 25 ετών στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας έχει εδραιωθεί ως μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο. Ποια τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου μέχρι σήμερα και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία έχει βασιστεί η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας;

Ό όμιλος έχει πετύχει να δραστηριοποιείται με συστηματικές πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή και σχετικά πρόσφατα, Β. Αφρική. Παράλληλα έχει αναγνωριστεί από τις εταιρείες του κλάδου ως η εταιρία που πρωτοπορεί σε πολλά επίπεδα όπως νέες αγορές, νέες τάσεις στην εμπορία και διακίνηση των αλιευμάτων, βελτιωμένες τεχνικές παραγωγής προϊόντων. Για να τα πετύχει αυτά η εταιρία βασίζεται στην αξιοπιστία τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επίσης επιδιώκει τη στενή επαφή με τους πελάτες, την κατανόηση των αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή σε αυτές.
Προϋποθέσεις δε, για να επιτευχθεί συστηματικά αξιόπιστο αποτέλεσμα είναι η δέσμευση της διοίκησης, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των εργαζομένων και η συνεχής αναζήτηση για αλλαγή και βελτίωση.
Το έντονο και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου αποτελεί επίσης σημαντική προϋπόθεση επιτυχίας.

2. Πρόσφατα ανακοινώθηκε δημοσίως η συμμετοχή της ΝΗΡΕΥΣ σε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα παραγωγής «Βελτίωση Υπεύθυνης Ιχθυοκαλλιέργειας». Ποια η σημασία του προγράμματος για την πορεία του κλάδου στη χώρα μας, καθώς και για το περιβάλλον και τον καταναλωτή;

Η πρωτοβούλια αυτή αποτελεί μοναδικό παράδειγμα συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινώντας την προσπάθειά μας πριν από αρκετά χρόνια για ανάδειξη υπεύθυνων παραγωγικών πρακτικών και συνεχίζοντας με προσήλωση την υλοποίηση δράσεων για την αειφορία της δραστηριότητάς μας, προχωρούμε πλέον σε συγκεκριμένο δρόμο που από κοινού έχουμε χαράξει με δύο εξέχοντες συνεργάτες. Οι ιχθυοφάρμες στις οποίες θα εφαρμοστεί αρχικά το πρόγραμμα, θα αποτελέσουν πρότυπο για τις υπόλοιπες παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας αλλά και για την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια στο σύνολό της.

3. Πόσο καθοριστική θεωρείτε ότι είναι για το πρόγραμμα Υπεύθυνης Ιχθυοκαλλιέργειας, η συμμετοχή και συνεργασία σε αυτό, επιχειρήσεων και φορέων όπως η ΝΗΡΕΥΣ, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η WWF Hellas και η TÜV AUSTRIA HELLAS;

Η συμμετοχή φορέων με εμπειρία, κύρος και αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό διασφαλίζει την εγκυρότητα της προσπάθειας. Οι συνεργαζόμενοι φορείς κατανόησαν την αναγκαιότητα και τα οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και την ίδια την επιχειρηματικότητα και συνεργάστηκαν με μεγάλη επιμονή για χρονικό διάστημα 2 και πλέον ετών, χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και στους στόχους τους. Η εμπειρία, η αποφασιστικότητα αλλά κυρίως η θέληση για την επίτευξη του σκοπού, εγγυήθηκαν την επιτυχή συμφωνία στον σχεδιασμό του προγράμματος «Βελτίωσης Υπεύθυνης Ιχθυοκαλλιέργειας».

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την TÜV Austria Hellas η οποία με την υψηλή τεχνογνωσία της, υποστήριξε την πρωτοβουλία προσδιορίζοντας τα κρίσιμα σημεία ελέγχου των απαιτήσεων του προγράμματος και καταρτίζοντας το σύστημα αξιολόγησης των μονάδων παραγωγής.

4. Παράλληλα, στη μέχρι σήμερα πορεία της, η ΝΗΡΕΥΣ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά Συστημάτων Διαχείρισης, όπως για την Ποιότητα (ISO 9001), την Ασφάλεια των Τροφίμων (BRC, ISO 22000), την Προστασία του Περιβάλλοντος (ISO 14001) την Ολοκληρωμένη  Παραγωγή Προϊόντων (Global Gap Aquaculture), μέσω πολύχρονης συνεργασίας της με την TÜV AUSTRIA HELLAS. Πόσο σημαντικές είναι οι πιστοποιήσεις βάσει των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών για την καθημερινή λειτουργία αλλά και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας;

Τα διεθνή πρότυπα αποτελούν μια νέα ιδιαίτερα εξειδικευμένη γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο γνωρίζεις και κατανοείς τα πρότυπα, είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που είναι μίλια μακριά, σε άλλες αγορές και με άλλες κουλτούρες. Παράλληλα για τους παραγωγούς αποτελούν ένα δομημένο τρόπο παρουσίασης των μεθόδων και πρακτικών που ακολουθούν. Σίγουρα το γεγονός ότι τους προσδίδεται από την μεγάλη πλειοψηφία των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις ένας ελιτίστικος χαρακτήρας, είναι ένα μειονέκτημα που εμποδίζει την πλήρη εκμετάλλευση τους.  Οι φορείς που τα εκδίδουν αλλά και όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι στον τομέα των πιστοποιήσεων θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πάνω σε αυτό.

5. Η ηγετική παρουσία της εταιρείας σας στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, προφανώς συνδέεται με την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει. Ποια τα δεδομένα αυτής της δραστηριότητας και ποια η συμβολή της πιστοποίησης των προϊόντων σας προς τις απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού;

Οι πωλήσεις των προϊόντων εκτός Ελλάδας αποτελούν το 85% του συνόλου των πωλήσεων της εταιρίας. Αυτό είναι σταθερό και ελαφρά βελτιούμενο κατά τα τελευταία 15 έτη. Η μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων μας είναι τα νωπά αλιεύματα που απευθύνονται σε αλυσίδες λιανικής αλλά και σε χονδρεμπόρους στις αγορές της Ευρώπης, Αμερικής και Μέσης Ανατολής. Σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών μας είναι και τα ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού που εξάγουμε σε χώρες της Μεσογείου, όπως η Ισπανία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Κροατία, η Τυνησία κ.α. Η ζήτηση των προϊόντων αυτών δείχνει την εμπιστοσύνη μεγάλης μερίδας ιχθυοκαλλιεργητών στο βιολογικό υλικό που μπορεί να τους παρέχει η ΝΗΡΕΥΣ.

Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση εγκαταστάσεων που παράγουν προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή. Η κάθε αγορά έχει τις δικές της ανάγκες με αυτές του Ην. Βασιλείου και της Γαλλίας να είναι οι πλέον απαιτητικές. Σε κάθε χώρα παρόλα αυτά, εάν θέλεις να συνεργαστείς με τους μεγαλύτερους της αγοράς, οι πιστοποιήσεις αποτελούν βασική προϋπόθεση.

6. Ποιες οι μελλοντικές βλέψεις αλλά και οι άμεσοι στόχοι για την ΝΗΡΕΥΣ;

Στόχοι της εταιρίας αποτελούν η αύξηση της κερδοφορίας με βελτίωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και των ακολουθούμενων παραγωγικών τεχνικών. Παράλληλα στόχοι μας είναι η ισχυροποίηση τακτικών συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες λιανικής και η αύξηση της πελατειακής πίστης με πελάτες κλειδιά στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας εκτιμούμε ότι θα αυξήσει την διείσδυση της εταιρίας στις Ευρωπαϊκές αγορές. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προϊόντων και μεθόδων παραγωγής με υπάρχοντα ή και με νέα ακόμη πρότυπα που θα πρέπει να ετοιμαστούν.