Ενημέρωση: Συνεντεύξεις - Γνώση και ποιότητα, όπως λέμε παράδοση για την Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Γνώση και ποιότητα, όπως λέμε παράδοση για την Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης
Συνεντεύξεις

23/07/2015

Συνέντευξη με την Δ/ντρια Έρευνας & Ποιότητας της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε., κα  Μαρούσσα Τσαχάκη.

1. Η «Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε.» στο ομώνυμο και γραφικό χωριό Πλωμάρι της Λέσβου, διαθέτει μακρά ιστορία και παράδοση που ξεκινά από το 1894 στην παραγωγή και εμφιάλωση ούζου. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία εκείνα στα οποία έχει βασιστεί η μέχρι σήμερα πορεία της επιχείρησης;

Τα ιδιαίτερα στοιχεία στα οποία βασίζεται η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, αφορούν καταρχήν στην προσήλωση της διατήρησης της παραδοσιακής απόσταξης που είναι μία πραγματική ιεροτελεστία και στην οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία της ιδανικής γεύσης του ούζου μας.  Κατά δεύτερον, εξίσου καθοριστική είναι η καινοτομική προσέγγιση που ακολουθείται στη συσκευασία του προϊόντος, μέσω του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού και με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοματοποίηση. Παράλληλα, η δέσμευση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος εγγυάται τη μοναδικότητα του Ούζου Πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανίτη.

2. Η επιχείρηση «Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε.» με εστίαση στην ποιότητα των προϊόντων της, επενδύει συνεχώς τόσο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, όσο και στην εφαρμογή διεθνών προτύπων και προδιαγραφών για την Ασφάλεια (ISO 22000) και Ποιότητα (Βιολογικό Προϊόν) των προϊόντων της. Για την πιστοποίηση αυτών, η επιχείρηση συνεργάζεται με την TÜV AUSTRIA HELLAS. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή και οι διαδικασίες επιθεώρησης & πιστοποίησης των διεθνών αυτών προτύπων και προδιαγραφών έχει θετική συμβολή στη λειτουργία της εταιρείας;

Η επιθεώρηση καθαυτή, καθώς και η αποτύπωση της λειτουργίας και εφαρμογής των διαδικασιών μας αναφορικά με την ασφάλεια των προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία, βοηθά σημαντικά στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, αλλά και στην εν γένει αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Η πιστοποίηση δε, ως αποτέλεσμα των αυστηρών εξωτερικών ελέγχων επί της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζουμε, βοηθά στην καλύτερη επαναξιολόγηση του, καθώς και στη συνεχή βελτίωσή του, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε διαρκώς, ανταποκρινόμενοι πάντα στους στόχους της επιχείρησης αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

3. Πέραν της ιδιαιτέρως ευρείας παρουσίας των προϊόντων σας στην ελληνική αγορά, έχετε αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με ένα προϊόν, όπως το ούζο, το οποίο διατηρεί ψηλά και διαφημίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και παράδοση στο εξωτερικό. Πόσο καθοριστική είναι η πιστοποίηση για την εξωστρέφεια των προϊόντων σας και πόσο συμβάλει στις συμφωνίες σας με τις αγορές η διεθνής αναγνωρισιμότητα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που διαθέτετε από την TÜV AUSTRIA HELLAS;

Η πιστοποίηση είναι απόρροια της ποιότητας και της οργανωμένης λειτουργίας στην επιχείρησή μας. Όμως οι διεθνείς αγορές δεν μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας μας. Κατ’ αυτή την έννοια, η ύπαρξη των πιστοποιήσεων μας, βοηθά με απλό, εύκολο και αξιόπιστο τρόπο να καταλάβει ο συνομιλητής και δυνητικός πελάτης μας, την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης δομής οργάνωσης η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα της ποιότητας του προϊόντος μας.

4. Ποιοι οι Στρατηγικοί Στόχοι της «Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε.»;

Στους στόχους της επιχείρησης συγκαταλέγεται η ανάδειξη του Ούζου, αλλά και άλλων παραδοσιακών ελληνικών ποτών στις αγορές του Εξωτερικού. Παράλληλα δε με την προσπάθεια καθιέρωσης του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη ως  τον ηγέτη της κατηγορίας premium Ούζου εκτός συνόρων, η διατήρηση της θέσης αυτής στην Ελληνική αγορά αποτελεί πάντα προτεραιότητα για εμάς.