Ενημέρωση: Εκδηλώσεις - Απονομή της TÜV AUSTRIA Hellas στο Δημ. Θέατρο Πειραιά | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Απονομή της TÜV AUSTRIA Hellas στο Δημ. Θέατρο Πειραιά
Εκδηλώσεις

01/11/2013

Η TÜV AUSTRIA Hellas πρόσφατα απένειμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 20121 για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα των εκδηλώσεων που οργανώνει. Ο Οργανισμός  Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσω του οποίου λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είναι ο πρώτος στην Ελλάδα πιστοποιημένος Οργανισμός βάσει αυτού του προτύπου. Να σημειωθεί ότι με το ISO 20121 έχουν πιστοποιηθεί και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου και η Προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση από το διεθνώς αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas ενισχύει τη θέση του Δημοτικού Θεάτρου ως μοχλός δημιουργίας και σχεδιασμού για την πολιτιστική αναγέννηση της πόλης του Πειραιά και σημείο συνάντησης των πολιτών της και όχι μόνο, προκειμένου μελλοντικά να αναγνωριστεί ως το κέντρο παράλληλων δράσεων που θα εξαπλωθούν σε όλη την πόλη και θα αφορούν στα εικαστικά, τη μουσική και το λόγο. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ριζικής ανακαίνισης του Θεάτρου, η TÜV AUSTRIA Hellas πραγματοποίησε και τον εξειδικευμένο έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων της σκηνής.

Το Πιστοποιητικό ISO 20121 απονεμήθηκε στο Δήμαρχο του Πειραιά κο Βασίλη Μιχαλολιάκο, στα πλαίσια των επίσημων εγκαινίων,  ο οποίος ευχαρίστησε  όλους εκείνους που εργάστηκαν και εργάζονται γι΄αυτόν τον κοινό σκοπό, καθώς και τους επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA Hellas που με τον επαγγελματισμό τους και την εμπειρία τους αποτέλεσαν προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.