Ενημέρωση: Εκδηλώσεις - Διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Επιθεωρητών του TÜV AUSTRIA GROUP στην Ελλάδα | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Επιθεωρητών του TÜV AUSTRIA GROUP στην Ελλάδα
Εκδηλώσεις

04/04/2016

Σε μία ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία το TÜV AUSTRIA GROUP επέλεξε να πραγματοποιήσει την ετήσια διεθνή συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών των Επιθεωρητών του, στην χώρα μας  και συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης,  στις 7-8 Απριλίου. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των θυγατρικών εταιρειών του Group από 24 χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής.

Mε δεδομένο ότι οι καθιερωμένες ετήσιες συναντήσεις συντελούν καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας κοινής εναρμονισμένης προσέγγισης για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων και προσώπων από την TÜV AUSTRIA, οι στόχοι της φετινής διήμερης συνάντησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής του Group για την εναρμόνιση των απαιτήσεων επιθεώρησης και πιστοποίησης παγκοσμίως, τις καινοτομίες και τα νέα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στο portfolio των υπηρεσιών του Group καθώς και την εισαγωγή νέων πολιτικών περαιτέρω διείσδυσης στις υφιστάμενες και νέες αγορές.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης η V AUSTRIA HELLAS ανέλαβε φέτος την προετοιμασία και οργάνωση της ετήσιας συνάντησης, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει και πολλά διαδραστικά εργαλεία team work και team building.

Το σύνθημα της εκδήλωσης είναι αυτό του Αρχαίου Έλληνα μυθοποιού Αισώπου «Η ισχύς εν τη ενώσει».