Ενημέρωση: Άρθρα - Ξενοδοχεία: Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αναδεικνύουν την ποιότητα υπηρεσιών | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Ξενοδοχεία: Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αναδεικνύουν την ποιότητα υπηρεσιών
Άρθρα

20/09/2016

Ο σύγχρονος κόσμος της πληροφορίας αλλάζει διαρκώς, με την ανταγωνιστικότητα να αυξάνεται αλλά μαζί της να αυξάνεται και η διαφάνεια. Δεν αρκεί πια οι επιχειρήσεις να αναφέρουν τις οικονομικές επιδόσεις τους σε μια περιορισμένη ομάδα μετόχων. Έχουν την ευθύνη να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. Η παροχή αυτών των επιπλέον, μη οικονομικών πληροφοριών γίνεται σε ξεχωριστή Έκθεση/ Απολογισμό για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και την αειφορία. Επιβάλλεται δε να είναι ακριβείς και πλήρως τεκμηριωμένες όλες αυτές οι πληροφορίες. Στόχος είναι να αποκαλύπτουν τόσο τις θετικές όσο όμως και τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία, καλύπτοντας και τις τρεις διαστάσεις της αειφορίας (Επιχειρηματική / Οικονομική, Περιβαλλοντική και Κοινωνική). Η παραπάνω πραγματικότητα ασφαλώς και αφορά και την τουριστική επιχειρηματικότητα.

Κατά γενική ομολογία, ο τουρισμός δεν είναι ένας «εύκολος» τομέας. Πολλές θέσεις εργασίας στον τουρισμό χαρακτηρίζονται από εποχική απασχόληση, χαμηλούς μισθούς και πολλές ώρες εργασίας. Όσον αφορά την κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν: Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται και με ποιες προϋποθέσεις; Με ποιο τρόπο ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης; Με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των υπανάπτυκτων περιοχών; Πώς ο τουρισμός μπορεί να οδηγήσει στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, αντί για την καταστροφή τους; Πώς μπορεί να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η διαπολιτισμική κατανόηση σε τουριστικούς προορισμούς; Συμβάλλει ο τουρισμός στη μείωση της φτώχειας και σέβεται τα δικαιώματα των τοπικών ανθρώπων για αξιοπρεπή διαβίωση και εργασία;

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας παροχής υπηρεσιών που βασίζεται στην διαπροσωπική επαφή. Έτσι, η επιτυχία στον τομέα του τουρισμού απαιτεί ένα υγιές περιβάλλον, αφοσιωμένους υπαλλήλους και τοπικούς οικοδεσπότες που είναι επικεντρωμένοι στο να έχουν πάντα ικανοποιημένους πελάτες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να εμπεριέχουν τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των επισκεπτών αλλά και των δημοσίων αρχών.

Οι βασικές πτυχές που αφορούν στην Τουριστική Βιομηχανία είναι οι ακόλουθες:

 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών
 • Οι πρακτικές ασφάλειας
 • Οι μη διακρίσεις
 • Τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών
 • Οι εργασιακές σχέσεις
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
 • Η νομοθετική συμμόρφωση
 • Η υγεία και ασφάλεια των πελατών.

Οι Απολογισμοί ΕΚΕ τουριστικών επιχειρήσεων βασίζονται στα αποδεκτά πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας και δημοσιοποίησης απολογισμών, όπως τα GRI-G4, το ISO 26000 και το AA1000. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Απολογισμοί ΕΚΕ δεν αξιοποιούνται επαρκώς αν περιορίζονται μόνο σε εργαλεία μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη ακριβείς, αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες οι οποίες να επαληθεύονται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

Με τη βελτίωση της διαφάνειας, μέσω της διασφάλισης ποιότητας των απολογισμών από τρίτα μέρη, αντανακλάται η σοβαρότητα με την οποία η τουριστική επιχείρηση προσεγγίζει την υποβολή εκθέσεων αειφορίας, γεγονός το οποίο αυξάνει την αναγνώριση και την αξιοπιστία της. Είναι σημαντικό επομένως το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναθέτουν τις επαληθεύσεις σε ανεξάρτητους φορείς παρότι δεν είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Μεγαλύτερη αξιοπιστία αποκτά η διαδικασία επαλήθευσης Απολογισμών ΕΚΕ όταν προέρχεται από έναν διεθνούς φήμης φορέα με κύρος, τεχνογνωσία και εμπειρία, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, η οποία ακολουθεί ευρέως αποδεκτά πρότυπα διασφάλισης, όπως το  AA1000APS. 

Με την εστίασή τους στην αειφορία και την εξωτερική επαλήθευση των Απολογισμών ΕΚΕ τους, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν:

 • Στην αύξηση των επισκεπτών, προσελκύοντας συνειδητοποιημένους επισκέπτες με «πράσινη σκέψη», οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις επιλογής του προορισμού βάζοντας ως προτεραιότητα περιβαλλοντικά κριτήρια.
 • Στην μείωση του λειτουργικού κόστους με την ανάληψη πρωτοβουλιών που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα, την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
 • Στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη δημιουργία και την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.
 • Στην προσέλκυση και να διατήρηση αξιόλογου προσωπικού με την υιοθέτηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις αξίες και στις ανησυχίες των εργαζομένων.
 • Στην ενθάρρυνση επενδυτών που ενδιαφέρονται για εταιρείες με μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας που ελαχιστοποιούν τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς κινδύνους.
 • Στην αύξηση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας κατάλληλα σχέδια δράσης που θα δημιουργήσουν μελλοντικές εξοικονομήσεις, όπως για παράδειγμα η ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και κατανάλωσης καυσίμων θέρμανσης και κίνησης και η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών.
 • Στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική διαχείριση.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχοντας ένα σύνολο καθετοποιημένων υπηρεσιών στον τουριστικό χώρο με διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου (κατάταξης καταλυμάτων, πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου ανελκυστήρων και παιδικών χαρών)  και διαθέτοντας έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει όχι μόνο προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία της πιστοποίησης αλλά και εμπιστοσύνη στον πελάτη. Στρατηγικός στόχος της TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί η ουσιαστική συμβολή στη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και μέσα από τον τομέα της αποτελεσματικής αειφόρου ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.tuvaustriahellas.gr ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων  της TÜV AUSTRIA HELLAS, κος Νικόλαος Σηφάκης (τηλ. 210 5220920, εσωτ. 127, nikolaos.sifakis@tuvaustriahellas.gr) και κος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, (τηλ. 210 5220920, εσωτ. 163, kostas.mavropoulos@tuvaustriahellas.gr).

Ν. Σηφάκης,

Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων