Ενημέρωση: Άρθρα - Η αναζήτηση της εμπειρίας και της γνώσης για τη βιώσιμη αγροτική επιχειρηματική ανάπτυξη, με έμφαση στην αειφορία των πόρων παραγωγής, είναι η πρόταση της TÜV AUSTRIA HELLAS για τους παραγωγούς στην 26η Agrotica. Γράφει ο Κ. Μαυρόπουλος, Δ/ντής Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της TÜV AUSTRIA HELLAS | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η αναζήτηση της εμπειρίας και της γνώσης για τη βιώσιμη αγροτική επιχειρηματική ανάπτυξη, με έμφαση στην αειφορία των πόρων παραγωγής, είναι η πρόταση της TÜV AUSTRIA HELLAS για τους παραγωγούς στην 26η Agrotica. Γράφει ο Κ. Μαυρόπουλος, Δ/ντής Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της TÜV AUSTRIA HELLAS
Άρθρα

27/01/2016

Σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως, η αναζήτηση και η πρόνοια για παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών και πληροφοριών που συνδέονται εν γένει με την ποιότητα και την αφετηρία των καταναλωτικών αγαθών, τόσο ως προς τον τρόπο παραγωγής των αγροτικών πρώτων υλών τους και την μετέπειτα επεξεργασίας τους για την παραγωγή τροφίμων, όσο και τη διαδικασία συντήρησης, μεταφοράς και διάθεσής τους μέχρι αυτά να φτάσουν στον καταναλωτή, δεν αποτελούν πλέον μια πρόσκαιρη μόδα και διάθεση τυπικής επίδειξης ευαισθησίας των πολιτών, αλλά απαίτηση κάθε σύγχρονης αναπτυγμένης κοινωνίας.

 

Ο παγκόσμιος δε χαρακτήρας των σύγχρονων οικονομιών, όπως έχει διαμορφωθεί ιδιαιτέρως την τελευταία δεκαπενταετία, δεν υποδεικνύει μόνο ότι η ποιότητα ζωής μας, η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από το κατά πόσο ζούμε εντός των οικολογικών ορίων, αλλά επιβάλλει παράλληλα την εφαρμογή πολιτικών που μεριμνούν για την αειφορία και τις επιπτώσεις του τρόπου ζωής της ΕΕ σε άλλα μέρη του κόσμου.

 

Στα πλαίσια αυτά και πέραν από την προβολή των νέων τεχνολογιών και προοπτικών που διαμορφώνονται για τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του πρίσματος της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διενεργείται η 26η Agrotica, η έκθεση θεσμός του κλάδου όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Η σημασία της συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης των παραγωγών, των επιχειρηματιών του χώρου της αγροτικής παραγωγής και τροφίμων, καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους μέχρι και τους καταναλωτές, αποτελεί βασικό μέλημα της δεύτερης συνεχόμενης κατά σειρά παρουσίας, του Οργανισμού ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS και των αρμόδιων στελεχών του, στην εν λόγω διοργάνωση.

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Διευθυντής Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα του Οργανισμού, κ. Κων/νος Μαυρόπουλος, «στην TÜV AUSTRIA HELLAS με πυξίδα μια ακόμα επιτυχημένη πορεία, για το έτος που ολοκληρώθηκε, στην υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στον Αγρο-Διατροφικό Τομέα, που είχαν και έχουν ως προσανατολισμό τους την ανάπτυξη διαμέσου της αειφόρου επιχειρηματικότητας, έχουμε θέσει ήδη τους στόχους μας και για τη νέα χρονιά, με γνώμονα το σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, για τις οποίες και θα ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας».

Η αειφορία σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της παραγωγής τροφίμων, πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο όλων μας, καθώς αποτελεί την καθοριστικότερη παράμετρο για την αντιμετώπιση ποικίλων περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη, για το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, είναι πολύ νωπή η συμφωνία της παγκόσμιας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή που διενεργήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι και από την οποία προκύπτει η ανάγκη πρωτοβουλιών για την διατήρηση ή και τη μείωση του ρυθμού υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2οC για τα επόμενα 10 με 15 έτη.

«Και για να επιτευχθεί κάθε τέτοιος στόχος, όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος της TÜV AUSTRIA HELLAS, πρέπει αφενός όλες οι φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι παραγωγής (Βιολογική Γεωργία και Παραγωγή Ολοκληρωμένης Διασφάλισης) αγροτικών αγαθών  να αποτελέσουν την επικρατούσα σύγχρονη τάση, αφετέρου να δοθούν οι σωστές επιχειρηματικές διέξοδοι και τα εργαλεία ανάπτυξης, από όλους εμάς που υποστηρίζουμε και δραστηριοποιούμαστε στο χώρο.

Άλλωστε, ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εν γένει, αποτελεί τη σημαντικότερη υποχρέωση όλων, την οποία εμείς στην TÜV AUSTRIA HELLAS θα υπηρετήσουμε εκ νέου αυτή τη χρονιά μέσα από κάθε υφιστάμενη ή και νέα συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις του κλάδου».

                                                                                                                                                                                          "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", περιοδικό "Agricola", 24-01-2016