Ενημέρωση: Άρθρα - “GFSI, η σύγχρονη τάση στην Πιστοποίηση της Ποιότητας και της Ασφάλειας Τροφίμων”. Γράφει ο Χαράλαμπος Αγγελούδης, Δ/ντής Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

“GFSI, η σύγχρονη τάση στην Πιστοποίηση της Ποιότητας και της Ασφάλειας Τροφίμων”. Γράφει ο Χαράλαμπος Αγγελούδης, Δ/ντής Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων
Άρθρα

20/11/2014

Το GFSI (Global Food Safety Initiative) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία των μεγαλύτερων λιανεμπορικών αλυσίδων και εταιριών παραγωγής τροφίμων στον κόσμο. Η λειτουργία του διέπεται από τη Βελγική νομοθεσία και πλέον αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες στον τομέα της πιστοποίησης συστημάτων και κατευθυντήριων γραμμών στην ασφάλεια των τροφίμων. Χρονολογείται από το 2000 και τα ιδρυτικά του μέλη είναι μεγάλες αλυσίδες. Αφορμή για την έναρξη της λειτουργίας του αποτέλεσε μια σειρά από διατροφικές κρίσεις που προέκυπταν και συσσωρεύονταν την εποχή εκείνη.

Βασικοί εκφραστές και υποστηρικτές της πρωτοβουλίας αποτελούν οι μεγαλύτεροι "παίκτες" της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων, προερχόμενοι από το λιανεμπόριο και την παραγωγή και μεταποίηση. Συγκεκριμένα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αποτελούν εκπρόσωποι εταιρών όπως WALMART, METRO, KRAFT FOODS, THE COCA COLA COMPANY, CARREFOUR, McDONALDS, DANONE κτλ.

Θεμελιώδης στόχος είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων με βασικό σκοπό την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά σημεία:

• Τη μείωση του κινδύνου στην ασφάλεια τροφίμων μέσα από τη σύγκλιση, ακόμα και εξίσωση μεταξύ των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων

• Τη διαχείριση και έλεγχο του κόστους στην παγκόσμια αγορά τροφίμων μέσα από την εξάλειψη της υπερβολής και της αποτελεσματικής λειτουργίας

• Την ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων, μέσα από τη δημιουργία κοινών και αποτελεσματικών συστημάτων ασφάλειας τροφίμων

• Τη δημιουργία ενός κοινού τόπου για συνεργασία, μεταφορά γνώσης και δικτύωσης.

Οι εργασίες του βασίζονται στην τεχνική και τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) προτύπων, οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών, σε διεθνές επίπεδο, με βάση το εργαλείο αξιολόγησης που το ίδιο το GFSI έχει αναπτύξει (GFSI Guidance Document). Η διαδικασία βασίζεται σε αρχές ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, διαφάνειας και τεχνικής επάρκειας. Τα πρότυπα που εξετάζονται διέπονται από κοινές αρχές και απαιτήσεις και αποσκοπούν σε ένα κοινό αποτέλεσμα: την ασφάλεια τροφίμων- όμως σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται ισότιμα.

Ως τελικό εξερχόμενο των εργασιών είναι η κατάληξη σε πρότυπα τα οποία ορίζονται τα "GFSI αναγνωρισμένα σχήματα" (GFSIrecognizedschemes). Τα πιο γνωστά (στην Ελληνική αγορά) σχήματα που αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα στην ομπρέλα των αναγνωρισμένων σχημάτων είναι τα παρακάτω:

  • FSSC 22000 Food products
  • IFS Food
  • GLOBALG.A.P.

Τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν τα περισσότερο διαδομένα και ζητούμενα από εταιρείες της Ελλάδας. Τα υπόλοιπα πρότυπα (σχήματα) που είναι ενταγμένα στη λίστα των αναγνωρισμένων σχημάτων είναι:

  • Global Read Meat Standard (GRMS)
  • Primum GFS
  • Safe Quality Foods
  • Κοινά στοιχεία

Όλα τα πρότυπα έχουν κοινά σημεία και απαιτήσεις, με διαφορετικές διατυπώσεις και ενταγμένα με διαφορές στην προσέγγιση, κυρίως στην μεθοδολογία αξιολόγησης. Παρόλα αυτά ο σκοπός όλων παραμένει ο ίδιος, που δεν είναι παρά η παραγωγή και η διάθεση ασφαλών προϊόντων. Τρίπτυχο του σκοπού τους ορίζεται στα τρία παρακάτω στοιχεία:

Ασφάλεια (Safety)

Ποιότητα (Quality)

Νομιμότητα (Legality)

Γιατί να επιλέξω ένα "GFSI αναγνωρισμένο σχήμα";

Με δεδομένη την ενεργή συμμετοχή των μεγαλύτερων οργανισμών στην οργάνωση η αποδοχή τους από τους ίδιους αυτόματα καθίσταται «υποχρεωτική». Επίσης η πιστοποίηση σύμφωνα με κάποιο από αυτά, οδηγεί σε μείωση σε απαιτήσεις επιθεωρήσεων, από τους περισσότερους πελάτες, ακόμα και από επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους που πολλές φορές αξιώνουν μεγάλες αλυσίδες λιανέμπορων αλλά και παραγωγικές εταιρίες. Γεγονός που οδηγεί, σαφώς και σε μείωση του άμεσου κόστους των πολλαπλών επιθεωρήσεων είτε από φορείς πιστοποίησης είτε από τους ίδιους τους πελάτες.

Ποιο σχήμα να επιλέξω;

Κριτήρια για την επιλογή του σχήματος που θα επιλεγεί για να πιστοποιηθεί μια εταιρία μπορούν να είναι:

• Η περιοχή-χώρα που δραστηριοποιείται ο πελάτης

• Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη

• Τα ιδιαίτερα στοιχεία και δυνατότητες της επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες της ΤÜV AUSTRIA HELLAS

Ο οργανισμός μας παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις και παραμένοντας πάντα πιστός στη φιλοσοφία για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχων και πιστοποιήσεων, διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και συνεργασίες για το σύνολο των σχημάτων που αποτελούν απαιτήσεις της αγοράς της χώρας μας, και της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του οργανισμού μας. Ως μέλος του group της TÜV AUSTRIA, η TÜV AUSTRIA HELLAS, έχει κάτω από την ευθύνη της χώρες της Βαλκανικής όπως η Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, καθώς και της ανατολικής Μεσογείου όπως η Λιβύη, Ιορδανία και Αίγυπτος.