Ενημέρωση: Νέα - Διαπίστευση GLOBALGAP - Αναγνώριση FOODPLUS | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Διαπίστευση GLOBALGAP - Αναγνώριση FOODPLUS
Νέα

20/10/2010

Η TÜV AUSTRIA Hellas ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ στο πρότυπο GLOBALGAP IFA V3.1. για τα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, όπως επίσης και την ολοκλήρωση της αναγνώρισής της από τη FOODPLUS (πρόκειται για το Φορέα στη Γερμανία που διαχειρίζεται εμπορικά το πρότυπο GLOBALGAP). Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ήδη αναρτημένη στο site της GLOBALGAP : http://www2.globalgap.org/apprcbs.html ως εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης. Η νέα αυτή διαπίστευση έρχεται να ολοκληρώσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης που παρέχει η TÜV AUSTRIA Hellas στα Τρόφιμα καλύπτοντας πια ολόκληρη την τροφική αλυσίδα (από την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση μέχρι και την αποθήκευση και διανομή των τροφίμων). Σήμερα πια η TÜV AUSTRIA Hellas μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης βάσει των προτύπων BRC, IFS, IFS LOGISTICS, IFS BROKER, ISO 22000, FS 22000, PAS 220, HACCP, GLOBALGAP, AGRO 2.1-2.2, AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, καθώς και με ειδικούς κανονισμούς πιστοποίησης (π.χ. ειδικοί διατροφικοί ισχυρισμοί, μη γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα) σε ολόκληρη τη ζητούμενη γκάμα υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή, στη βιομηχανία και στο εμπόριο-διανομή των τροφίμων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοδευόμενα από την αξιοπιστία και συνέπεια του ονόματος της TÜV AUSTRIA Hellas επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση που κατέχει στην Ελληνική αγορά των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων τροφίμων.