Ενημέρωση: Νέα - Πιστοποίηση της LEO BURNETT από την TÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Πιστοποίηση της LEO BURNETT από την TÜV AUSTRIA Hellas
Νέα

01/11/2010

Η LEO BURNETT επέλεξε και εμπιστεύθηκε το φορέα TÜV AUSTRIA Hellas για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1435. Η LEO BURNETT είναι μια τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στον κόσμο. Το δίκτυο της αριθμεί 93 εταιρίες πλήρων υπηρεσιών σε 83 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε direct, database και interactive marketing, προώθηση πωλήσεων και δημόσιες σχέσεις. Η πιστοποίηση της από την TÜV AUSTRIA Hellas αφορά στις υπηρεσίες της Διαφήμισης, του Προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου, των Δημοσίων Σχέσεων, της προώθησης πωλήσεων και άμεσου Marketing και της Δημιουργίας Διακριτού Σήματος. Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως «Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας» σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, που αφορά στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των έργων επικοινωνίας. Βάσει του Ν. 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, όπως είναι η TÜV AUSTRIA Hellas.