Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την Εθνική Τράπεζα | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την Εθνική Τράπεζα
Νέα

01/12/2010

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρόσφατα πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas. Η πιστοποίηση αφορούσε τη Διεύθυνση Μεγάλων Έργων σχετικά με την παροχή χρηματοοοικονομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις κατά το στάδιο δόμησης της συμφωνίας χρηματοδότησης των έργων και συμμετέχει στην οργάνωση/διαχείριση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κοινοπρακτικών ή/και ομολογιακών δανείων. Οι τομείς των μεταφορών, δημόσιων υποδομών, παραγωγής ενέργειας και βαρειάς βιομηχανίας αποτελούν τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της Εθνικής Τράπεζας στα μεγάλα έργα. Ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA Hellas σχολίασε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απονείμαμε πιστοποιητικό ποιότητας στην διεύθυνση μεγάλων έργων της Εθνικής Τράπεζας, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη χώρα. Ευελπιστώ ότι η πιστοποίηση της διεύθυνσης θα ενισχύσει τη θέση της Τράπεζας ως ένας από τους καταλληλότερους συνεργάτες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για τα συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκομένους».