Ενημέρωση: Νέα - TÜV AUSTRIA: βγαίνοντας πιο δυνατή μέσα από την κρίση - Δέσμευση στην ενέργεια, στην υγεία και στην παγκοσμιοποίηση | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

TÜV AUSTRIA: βγαίνοντας πιο δυνατή μέσα από την κρίση - Δέσμευση στην ενέργεια, στην υγεία και στην παγκοσμιοποίηση
Νέα

17/06/2011

Το TUV AUSTRIA GROUP, με τις 25 επιχειρήσεις του, τον περασμένο χρόνο είχε συνολικά έσοδα της τάξης των 110 εκ. ευρώ. Οι περισσότεροι από 1000 εργαζόμενοι διενεργήσαν πάνω από 360.000 ετήσιες μετρήσεις, επιθεωρήσεις, και υπηρεσίες ελέγχου. Πάνω από 8.000 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα πολύ υψηλά επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στο φημισμένο TUV AUSTRIA ACADEMY.

Στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2010 που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου 2011, ο Δ/νων Σύμβουλος  Dipl.-Ing. Δρ. Hugo Eberhardt δήλωσε: « Όπως μπορείτε να δείτε στην ετήσια έκθεση για τον περασμένο χρόνο, καταφέραμε να βγούμε από την κρίση πιο δυνατοί. Οι πρώτοι μήνες του τρέχοντος έτους αποδείχθηκαν αρκετά ικανοποιητικοί λόγω της καλής κατάστασης της οικονομίας, από το οποίο επωφελήθηκαν οι πελάτες μας. Τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στην ποιότητα».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η TUV AUSTRIA συνεχίζει την πορεία διεθνοποίησης- και στις 19 χώρες  που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Το φάσμα των υπηρεσιών επεκτείνεται πιο έντονα στον τομέα της υγείας και της ενέργειας, με σεμινάρια, πιστοποιήσεις και ελέγχους.

H ετήσια έκθεση του 2010 είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link: www.tuv.at/annualreport

Ο απόλυτος οργανισμός πιστοποίησης στην Αυστρία

Ο Dipl.-Ing. Johann Marihart, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της TUV AUSTRIA HOLDING είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τους πιστούς της πελάτες: Αυτό το συναντάμε και σε νέες υπηρεσίες, όπως στην ασφάλεια στο χώρο της πληροφορικής, στα φ/β συστήματα και στην ασφάλεια των τροφίμων». Το TUV AUSTRIA GROUP πάντα έχει επίκεντρο την ασφάλεια,  την προστασία των φυσικών πόρων και τη συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

TUV AUSTRIA: Δυνατό όνομα, υψηλή αναγνωρισιμότητα και εταιρική εικόνα

Τον περασμένο χρόνο ολοκληρώθηκε μια έρευνα σχετικά με το εταιρικό προφίλ του οργανισμού. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσε πως σκοπεύουν να συνεργαστούν με την TUV AUSTRIA, ειδικά σε θέματα όπως: επιθεωρήσεις και έλεγχοι ασφάλειας εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιήσεις  συστημάτων διαχείρισης. Η εμπειρία, η εμπιστοσύνη, η ποιότητα, η ακεραιότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που οι ερωτηθέντες τα συνδέουν με το όνομα της TUV AUSTRIA. Ο κος Eberhardt τόνισε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πορευόμαστε για να γίνουμε ο απόλυτος οργανισμός πιστοποιήσεων, στους τομείς της ασφάλειας εγκαταστάσεων, δοχείων υπό πίεση, όπως και στους τομείς της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, και των συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας».

Ο Dipl.-Ing. Johann Marihart ευχαρίστησε όλους τους εργαζομένους στην TUV AUSTRIA για τη συνεισφορά τους και την εργασία τους, καθώς και τον Δ/νοντα Σύμβουλο για την επιτυχημένη ηγετική πορεία του TUV AUSTRIA GROUP.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Mag. Markus BUERGER, MBA
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
Business Communications and Press

Phone (mobile): +43(0)664 884 189 21
e-mail: mbu@tuv.at

www.tuv.at