Ενημέρωση: Νέα - 7 Πιστοποιητικά απένειμε η TÜV AUSTRIA Hellas στην “ALION VEGETABLES & FRUIT CO. LTD” της Κύπρου | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

7 Πιστοποιητικά απένειμε η TÜV AUSTRIA Hellas στην “ALION VEGETABLES & FRUIT CO. LTD” της Κύπρου
Νέα

20/10/2011

Στα πλαίσια της έντονης δραστηριότητας της εκτός Ελλάδας, η TÜV AUSTRIA Hellas έχει απονείμει έπειτα από επιτόπιες επιθεωρήσεις πιστοποιητικά συμμόρφωσης στην Κυπριακή  εταιρεία ALION VEGETABLES & FRUIT CO. LTD βάσει των προτύπων:

• ISO 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας,
• ISO 22000:2005 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων,
• ISO 14001:2004 και EMAS για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 και τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ (ΕΜΑS III),
• OHSAS 18001:2007 για το σύστημα για την Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας,
• BRC (British Retailer Consortium) - IFS (International Feature Standards) για την προμήθεια επώνυμων τροφίμων στο λιανεμπόριο.

Οι πιστοποιήσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφού καλύπτουν πολυπλεύρως το ευρύ φάσμα των εργασιών της ALION- της μεγαλύτερης παραγωγικής εταιρείας στην Κύπρο και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη σε φρέσκα αρωματικά και φρέσκες σαλάτες- σε σχέση με την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο μέχρι και την ασφάλεια των τροφίμων και την προμήθεια “branded” τροφίμων στη λιανική.