Ενημέρωση: Νέα - H ΔΕΣΦΑ AE πιστοποιήθηκε για περιβαλλοντική διαχείριση κατά ISO 14001 από την TÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

H ΔΕΣΦΑ AE πιστοποιήθηκε για περιβαλλοντική διαχείριση κατά ISO 14001 από την TÜV AUSTRIA Hellas
Νέα

03/01/2012

Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas απένειμε έπειτα από επιτόπια επιθεώρηση, πιστοποιητικό συμμόρφωσης στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)» βάσει του προτύπου ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί η επιχείρηση. Η έκταση του συστήματος και συνεπώς και αυτή του πιστοποιητικού περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία των Αθηνών, τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου  Νήσου Ρεβυθούσας και τα Τμήματα Λειτουργίας και Συντήρησης Νότιου, Κεντρικού, Βορειανατολικού και Βορείου Τομέα καθώς και του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε την 30η Μαρτίου 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005).

Οι δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του εθνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου & εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, την διαχείριση κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υποδομών και την διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του ΔΕΣΦΑ. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους και στην ατμόσφαιρα σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται τόσο κατά το κατασκευαστικό έργο όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης τηρώντας τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA Hellas, κος Γιάννης Καλλιάς σημείωσε: “Με την πιστοποίηση του αυτή, ο ΔΕΣΦΑ αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή του στην προστασία του Περιβάλλοντος.  Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους”.