Ενημέρωση: Νέα - Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas στα αιολικά πάρκα | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas στα αιολικά πάρκα
Νέα

22/02/2012

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο του ελέγχου και της πιστοποίησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και όντας market leader στους ελέγχους και επιθεωρήσεις Φ/Β (Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων) στην Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο χώρο της αιολικής ενέργειας, επιθεωρώντας και πιστοποιώντας αιολικά πάρκα.

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas, με έμπειρους, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επιθεωρητές προσφέρονται είτε πριν την κατασκευή του πάρκου (μέσω ελέγχων τεχνικών φακέλων και ανασκόπησης της μελέτης), είτε  κατά τη διάρκεια της κατασκευής (με επιτόπου παρουσία -field inspection-), είτε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων (με περιοδικούς ελέγχους), παρέχοντας στους επενδυτές, σε εταιρίες εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ασφαλιστικές εταιρείες την απαιτούμενη διασφάλιση για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Μετά τον έλεγχο, η TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εγκατάστασης ή/και τεκμηριωμένη έκθεση περιοδικού ελέγχου (periodical inspection audit report) ως προς τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης ή/και των εφαρμοζόμενων διεθνών προτύπων.

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.

Οι επιθεωρητές του Τομέα Βιομηχανικών Ελέγχων του Οργανισμού μας, είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες.

Παρακαλούμε καλέστε μας στο τηλέφωνο: 2105220920, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Διαμαντοπούλου ή αποστείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:res@tuvaustriahellas.gr και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Συνημμένα αρχεία:

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο pdf: Brochure-ΑΙΟΛΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ.pdf