Ενημέρωση: Νέα - TÜV AUSTRIA ACADEMY: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

TÜV AUSTRIA ACADEMY: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Νέα

31/10/2018

 • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 - [01|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ISO 27001:2013 - [01-02|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015 - [01-02|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ISO 9001:2015 | IRCA-CQI APPROVED - [01-02|11|2018 - Ηράκλειο]
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ - [01-02|11|2018 - Ηράκλειο]
 • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 - [02|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | HACCP - [05|11|2018 - Μυτιλήνη]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ISO 50001:2011) | ΙRCA-CQI APPROVED - [05-09|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) | IRCA-CQI APPROVED - [05-09|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISO 14001:2015) | IRCA-CQI APPROVED - [05-09|11|2018 - Ηράκλειο]
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - [08-09|11|2018 - Αθήνα]
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - [08-09|11|2018 - Αθήνα]
 • ΜΕΤΡΗΣΗ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ - [08-09|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - [08-09|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | HACCP - [09|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ -[09|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • LEAN SIX SIGMA GREEN BELT WORKSHOP - [12-16|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) | IRCA-CQI APPROVED - [12-16|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΦΕΚ 1186Β/25-08-2003 - [12-16|11|2018 - Αθήνα]
 • DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM) - [12-16|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - [13|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018 - [13-14|11|2018 - Ηράκλειο]
 • COLOR ACCOUNTING - [14|11|2018 - Αθήνα]
 • RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES | ISO 31000:2009 - [14|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | OHSAS 18001 - [15-16|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ISO 27001:2013 - [15-16|11|2018 - Ηράκλειο]
 • TALENT MANAGEMENT - [16|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ -[16|11|2018 - Ηράκλειο]
 • PRINCE 2 FOUNDATION - [19-21|11|2018 - Αθήνα]
 • CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA) | PREP. COURSE - [19-21|11|2018 - Αθήνα]
 • DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM) - [19-23|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) | IRCA-CQI APPROVED - [19-23|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ISO 27001:2013) | ΙRCA-CQI APPROVED - [19-23|11|2018 - Ηράκλειο]
 • GLOBALG.A.P. AQUA CULTURE MODULE V4 - [21|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | OHSAS 18001 - [21-22|11|2018 - Ηράκλειο]
 • FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD - [26-28|11|2018 - Αθήνα]
 • BUSINESS CONTINUITY (BCLE2000) / DISASTER RECOVERY - [26-30|11|2018 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - [27-29|11|2018 - Αθήνα]
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - [27-29|11|2018 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ISO 14001:2015 - [28-29|11|2018 - Αθήνα]

Μάθετε περισσότερα στο http://www.tuvaustria.academy