Ενημέρωση: Νέα - Τέταρτη συνάντηση της ομάδας του GSS-VET στο Βερολίνο | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Τέταρτη συνάντηση της ομάδας του GSS-VET στο Βερολίνο
Νέα

16/07/2018

Την 3η Ιουλίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τέταρτη συνάντηση των 15 εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου GSS VET (www.gss-vet.eu) στο Βερολίνο και στη Γερμανία.

Ο κάθε εταίρος παρουσίασε τις ενέργειές του στην εξέλιξη του έργου και όλοι μαζί ανασκόπησαν και επαναπροσδιόρισαν τις δραστηριότητες που απαιτούνται, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους κατάρτισης των εγκαταστατών γεωθερμίας, ηλιοθερμίας και φωτοβολταϊκών, για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας, για την υλοποίηση της κατάρτισης, την  πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η TÜV AUSTRIA HELLAS υποστηρίζει ενεργά την Επικεφαλής Ομάδα του Έργου στην ποιοτική, περιβαλλοντική και αειφορική ολοκλήρωσή του καθώς και στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εγκαταστατών που πρόκειται να καταρτιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή ακολουθήστε στο Facebook, Twitter & LinkedIn