Ενημέρωση: Νέα - Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ "We Do Local" & "TÜV AUSTRIA HELLAS" | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ "We Do Local" & "TÜV AUSTRIA HELLAS"
Νέα

07/05/2018

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν η «TÜV AUSTRIA HELLAS» και η «Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ» - διαχειρίστρια εταιρεία του προτύπου «We do local».

Το «We do local» και η «TÜV AUSTRIA HELLAS» συμφώνησαν για την αμοιβαία συνεργασία τους, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τουριστικές επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνθήκες προώθησης τόσο των ξενοδοχείων όσο και του προορισμού «Ελλάδα» στους επισκέπτες.

Διαβάστε το αναλυτικό newsletter εδώ .