Ενημέρωση: Νέα - H πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο FSC® Chain of Custody στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης και των επιχειρήσεων τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

H πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο FSC® Chain of Custody στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης και των επιχειρήσεων τροφίμων
Νέα

23/02/2017

Η συσκευασία των προϊόντων κάθε κατηγορίας, αποτελεί εκ των πραγμάτων την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή, αφενός για τα χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος που υποχρεωτικά πρέπει να επισημαίνονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας, αφετέρου για το σύνολο των μηνυμάτων που αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία και τη διαφορετικότητα αυτού αλλά και της επιχείρησης παραγωγής του.

Ιδιαιτέρως για τις επιχειρήσεις τροφίμων μία από τις σημαντικότερες και ολοένα ενισχυόμενες παραμέτρους επιλογής ενός προϊόντος, έναντι ενός ομοειδούς ανταγωνιστικού του, αποτελεί η αξίωση  αναγνωρισμένων σημάτων πιστοποίησης επί της συσκευασίας, που αναδεικνύουν πέραν της ποιότητας, της προέλευσης ή και λοιπών χαρακτηριστικών του, το φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα της ίδιας της συσκευασίας που το περιέχει.  

Συγκεκριμένα, οι  χάρτινες συσκευασίες που φέρουν το σήμα FSC®, ενισχύουν το  μήνυμα προς τον ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά αποδέκτη του προϊόντος. Η σήμανση FSC® στα προϊόντα χαρτιού, διασφαλίζει τους πελάτες τους ότι προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές Πρώτων Υλών, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

Η επιλογή πιστοποιημένων κατά  FSC® πρώτων υλών συμβάλει στην βελτίωση του δείκτη περιβαλλοντικής επίδρασης και αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Οι επιχειρήσεις δε που επιλέγουν πιστοποιημένους κατά FSC® προμηθευτές χάρτινων υλικών συσκευασίας, μπορούν να αποδεικνύουν έμπρακτα την φιλική προς το περιβάλλον πολιτική τους, ενισχύουν την φήμη τους και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

H TUV AUSTRIA HELLAS  αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του χώρου και υποστηρίζοντας έμπρακτα την αειφόρο ανάπτυξη, αποτελεί πλέον τον πρώτο ελληνικό φορέα, που παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεωρήσεων και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο FSC® Chain of Custody σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προϊόντα ξύλου ή χάρτου. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο FSC® Chain of Custody επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό της TUV AUSTRIA HELLAS (Αριθμός αδείας FSC® A000540).

Υπεύθυνη επικοινωνίας για την TÜV AUSTRIA HELLAS, κα.Έλενα Σταυροπούλου.

Τ. 210 5220 920 (εσωτ. 183), Fax.210 5203990

Email: elena.stavropoulou@tuvaustriahellas.gr

(Εισηγήτρια: Έλενα Σταυροπούλου)